دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

به‌نظر شما آدم‌ها مانند کتاب نیستند؟


برخی از آدم‌ها جلد زرکوب دارند؛ برخی جلد ضخیم و برخی جلد نازک. بعضی‌ها در اصل جلد ندارند. برخی از آدم‌ها با کاغذ نامرغوب، چاپ می‌شوند و برخی با کاغذ خارجی. برخی از آدم‌ها ترجمه …

برخی از آدم‌ها جلد زرکوب دارند؛ برخی جلد ضخیم و برخی جلد نازک. بعضی‌ها در اصل جلد ندارند. برخی از آدم‌ها با کاغذ نامرغوب، چاپ می‌شوند و برخی با کاغذ خارجی. برخی از آدم‌ها ترجمه شده‌اند و برخی‌ها تفسیر می‌شوند. برخی از آدم‌ها تجدید چاپ می‌شوند و برخی از آدم‌ها، فتوکپی آدم‌های دیگرند. برخی از آدم‌ها دارای صفحه‌های سیاه و سفیدند و برخی دیگر، صفحه‌های رنگی و جذاب دارند. برخی از آنان، تیتر دارند؛ فهرست دارند و روی پیشانی برخی از آدم‌ها نوشته‌اند: ”حق هرگونه استفاده، ممنوع و محفوظ است“. برخی از آدم‌ها قیمت روی جلد دارند. برخی از آدم‌ها با چند درصد تخفیف به فروش می‌رسند. برخی از آدم‌ها پس از فروش، پس گرفته نمی‌شوند. برخی از آدم‌ها غلط چاپی فراوانی دارند. از روی برخی از آدم‌ها باید مشق نوشت و از روی برخی دیگر باید جریمه نوشت. برخی از آدم‌ها را باید چند بار خواند تا معنی آنان را فهمید. برخی از آدم‌ها را باید نخوانده، دور انداخت.

آیا بهتر نیست همهٔ ما از آنانی باشیم که باعث می‌شوند تغییری رخ دهد؟ تغییر، اتفاق می‌افتد؛ پس باید انتظار تغییر داشته باشید، تغییر را کنترل کنید و سپس خودتان را به سرعت تطبیق دهید؛ بنابراین تغییر کنید و از تغییرها، لذت ببرید.

منبع: ”برگرفته از نوشته‌های دکتر امین‌پور“

لیلا متضرع

کارشناس علوم تربیتی