شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ اوت ۱۸۱۰ ـ زادروز «کاوور» روزنامه نگاری که میهنش، ایتالیا، را باردیگر یکپارچه کرد


کامیلو کاوور Camilo Cavour سیاستمدار ، میهندوست و روزنامه نگاری که با سعی و تلاش بسیار ، در قرن ۱۹ موفق شد وطنش ایتالیا را پس از قرنها یکپارچه کند و به صورت یک قدرت اروپایی درآورد دهم اوت …

کامیلو کاوور Camilo Cavour سیاستمدار ، میهندوست و روزنامه نگاری که با سعی و تلاش بسیار ، در قرن ۱۹ موفق شد وطنش ایتالیا را پس از قرنها یکپارچه کند و به صورت یک قدرت اروپایی درآورد دهم اوت ۱۸۱۰ به دنیا آمد. تنها آرزوی او تامین وحدت و کسب عظمت ایتالیا بود که قرنها قطعه ــ قطعه شده بود و هر گوشه اش تحت سلطه یک قدرت اروپایی بود. در این کار مهم ، بسیاری از جمله گاریبالدی به کاوور کمک کردند ، ولی مغز او کارساز اصلی بود. در باره این مساعی ، به موقع خود مطالب متعدد در این سایت آمده است.