شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ ژوئیه سال ۱۷۷۴ ـ قرارداد وگسترش روسیه در منطقه دریای سیاه


۲۱ ژوئیه سال ۱۷۷۴ قرارداد «کوچوک کای نارجهKuchuk Kainarji» میان روسیه و عثمانی در پی یک رشته جنگهای شش ساله (از ۱۷۶۸ تا ۱۷۷۴) امضاء شد که در آنها عثمانی شکست خورد و روسیه مستقیما به دریای سیاه …

۲۱ ژوئیه سال ۱۷۷۴ قرارداد «کوچوک کای نارجهKuchuk Kainarji» میان روسیه و عثمانی در پی یک رشته جنگهای شش ساله (از ۱۷۶۸ تا ۱۷۷۴) امضاء شد که در آنها عثمانی شکست خورد و روسیه مستقیما به دریای سیاه راه یافت.

طبق این قرارداد، بندرخرسونKherson، بند کرچ Kerch(به معنای لیمو) و انی کاله Enikaleدر کریمه ومناطق میان رودهای دنیپرDnieper و بوگ Bugجنوبی (فعلا در اوکراین) ومناطقی در قفقاز به روسیه داده شد. ضمنا قرار شد که خان نشین کریمه از عثمانی جدا و مستقل شود (که در سال ۱۷۸۳ به روسیه پیوست). به علاوه، به روسیه اختیار حمایت از مسیحیان ارتودوکس ساکن قلمرو عثمانی به روسیه داده شد و قرار شد که کشتی های مسیحیان با پرچم روسیه در آبهای دریای سیاه رفت و آمد کنند و روسیه در استانبول کلیسای ارتودوکس بسازد. به این ترتیب امپراتوی روسیه بر مناطق غربی و شمالی دریای سیاه (اینک عمدتا وابسته به اوکراین) دست یافت.