دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آوی ، ابوعبدالله حسینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مدرس
عبدالجلیل رازی در کتاب "نقض‌الفضائح" از وی به‌عنوان مدرس آوه یاد کرده است و او را معاصر ابوالفتح …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مدرس
عبدالجلیل رازی در کتاب "نقض‌الفضائح" از وی به‌عنوان مدرس آوه یاد کرده است و او را معاصر ابوالفتح مدرس آوی دانسته‌ است.