شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ابزار کار و کاربرد معرق روی چوب


ابزار کار و کاربرد معرق روی چوب

۱) اره دست
همان ارهٔ معمولی با دستهٔ چوبی که تیغه های متفاوت دارد و برای بریدن قطعه های بزرگ چوبی به کار می رود .
۲) ارهٔ چوب بر تیغه ای است باریک به طول ۱۳ سانتیمتر که دنده های آن …

۱) اره دست

همان ارهٔ معمولی با دستهٔ چوبی که تیغه های متفاوت دارد و برای بریدن قطعه های بزرگ چوبی به کار می رود .

۲) ارهٔ چوب بر تیغه ای است باریک به طول ۱۳ سانتیمتر که دنده های آن به صورت زوج با فواصل کم قرار گرفته است . این تیغه بر سر کمان اره متصل می شود و معمولاً برای بریدن فلز به کار می رود . ولی در معرق ، شماره های دو صفر ، یک و دو آن برای بریدن صد ف و عاج و شبه عاج استفاده می شود.

۳) ارهٔ فلز تیغه ای است باریک به طول ۱۳ سانتیمتر که دنده های آن به صورت فرد با فواصل کم قرار گرفته است . این تیغه بر سر کمان اره متصل می شود و برای بریدن چوب به کار می رود . شماره های دو صفر و یک آن در معرق استفاده می شود .

۴) پرس برقی

دستگاهی است برقی ، شامل چهار ستون آهنی که سه صفحهٔ متحرک مستطیل شکل از چهار زاویه ، به ستونها متصل شده است و در قسمت بالای این چهار ستون حجم مکعب مستطیل آهنی قرار دارد که موتور و دستگاه گرم کننده در این قسمت جای گرفته است و با روشن کردن آن در ضمن حرکت صفحات ، گرما به وسیلهٔ سیمی که به هر یک از صفحه های مستـطیل شکل متصل شده است انتقال می یابد .

حرکت صفحه های یاد شده از طریق چهار ستون آهنی که بعنوان اهرم برقی است و از طریق پائین به بالاست و در انتهای کار به ککعب فلزی دستگاه می رسد در این حالت تمام صفحه ها هم متصل شده وشیء مورد نظر که میان آنها قرار دارد ، تحت فشار و گرما قرار می گیرد . این دستگاه در سه اندازه کوچک ، متوسط و بزرگ وجود دارد و میزان گرمای مورد نیاز برای برش کردن اشیاء معرق شده ۱۵۰ درجه سانتیگراد است .

۵) پرس درستی ( پیچ دستی )

وسیله ای است فلزی ، شامل خط کشی قطور به طول ۲۵ الی ۵۰ سانتیمتر که دو قطعه فلز به صورت افقی ، یکی ثابت در انتهای خط کش و دیگری که اهرم نامیده می شود در بالای آن به صورت متحرک قرار گرفته است . پیچی که یک دستهٔ چوبی دارد در ابتدای اهرم متحرک نسب شده است .

این وسیله برای ثابت نگهداشتن اشیاء و تحت فشار قرار دادن ( پرس کردن ) قطعه های کوچک معرق شده به کار می رود.

۶) پیشکار

قطعه چوب مستطیل شکلی است به طول ۲۰ سانتیمتر و عرض ۱۰ سانتیمتر که یک طرف عرض آن بر لبهٔ میز نسب می شود و در میان طرف دیگر ، شیاری به طول تقریبی ۴ سانتیمتر و عرض ۱ سانتیمتر وجود دارد که در میان تخته به هم متصل شده و از آن برای خرد کردن و دوربری نقاشی چوبی استفاده می گردد .