دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

میرزا میرک میرک هروی


جنسیت: مرد
تخلص: میرک
تولد و وفات: ( ... - مقتول ۹۳۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدرش وزیر بدیع‌الزمان میرزا بود. میرک در حسن خط سرآمد اقران بود. او عاقبت به …

جنسیت: مرد
تخلص: میرک
تولد و وفات: ( ... - مقتول ۹۳۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پدرش وزیر بدیع‌الزمان میرزا بود. میرک در حسن خط سرآمد اقران بود. او عاقبت به قتل رسید و در هرات مدفون است. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از اوست:

بیا ساقی بده جامی به من از روی یاری‌ها

که دیگر نگذرد در خاطرم دنیا و مافی‌ها