دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

۲۹ خرداد ـ ۱۹ ژوئن ـ نخستین گردهمایی كمونیستها باحضور مارکس و انگلس در لندن


۲۹ خرداد ـ ۱۹ ژوئن ـ نخستین گردهمایی كمونیستها باحضور مارکس و انگلس در لندن

از نخستین گردهمایی كمونیستها و ایجاد اولین انجمن آنها به نام «Communist League» درست ۱۶۰ سال می گذرد كه در آن «كارل ماركس Karl Marx »، «فردریك انگلس Friedrich Engels» و «استفان بورن Stefan Born» شركت داشتند و همین انجمن پایه تشكیل …

از نخستین گردهمایی كمونیستها و ایجاد اولین انجمن آنها به نام «Communist League» درست ۱۶۰ سال می گذرد كه در آن «كارل ماركس Karl Marx »، «فردریك انگلس Friedrich Engels» و «استفان بورن Stefan Born» شركت داشتند و همین انجمن پایه تشكیل احزاب كمونیست قرار گرفت.

این نشست ۱۹ ژوئن سال ۱۸۴۷ در لندن گشایش یافت كه در آن، ماركس فرضیه خود را برای ساختن جهانی كه در آن؛ در درجه اول برابری اقتصادی و اجتماعی همه مردم تامین شود مطرح ساخت كه در كنوانسیون منعقده در دسامبر (آذر ماه) همان سال به تصویب رسید و سال بعد (سال ۱۸۴۸) مانیفست كمونیست انتشار یافت و در پی آن، انقلاب كشورهای فرانسه،آلمان، ایتالیا، لهستان و اتریش را فرا گرفت و ....

ماركس كه یك روزنامه نگار و متفكر آلمانی بود در نشست كمونیستها در لندن، «تاریخ» را سراسر مملو از مبارزات طبقاتی خواند و اقتصاد را عامل به وجود آوردن «تاریخ» معرفی كرد.