پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

دانش كاركنان را جدی بگیرید


دانش كاركنان را جدی بگیرید

اگر مدیران شركت ها بدانند كه استفاده از دانش و تجربیات كاركنان تا چه حد در موفقیت آنان مؤثر خواهد بود, بلافاصله دست به كار خواهند شد

▪ در جهان پیشرفته امروز، شركت ها برای بقای خود در عرصه رقابت ناچارند به قوه خلاقیت كاركنان خود توجه ویژه ای مبذول دارند.

▪ اگر مدیران شركت ها بدانند كه استفاده از دانش و تجربیات كاركنان تا چه حد در موفقیت آنان مؤثر خواهد بود، بلافاصله دست به كار خواهند شد.

امروزه در شركت ها و سازمانهای پیشرو توجه ویژه ای به دانش كاركنان و ایده های ابتكاری آنها مبذول می شود. همچنین شركت ها با حمایت گسترده از پایان نامه های دانشگاهی ضمن صرفه جویی در هزینه های تحقیقاتی خود گام های بلندی در جهت توسعه و پیشرفت و دستیابی به مزیت رقابتی بر می دارند.

▪ آیا زمان آن فرا نرسیده است كه در كشور ما نیز به دانش فنی كاركنان توجه بیشتری مبذول شود؟ آیا بهتر نیست وزارتخانه ها و شركت ها به جای هدردادن پروژه های تحقیقاتی خود به حمایت مالی از دانشجویان و مراكز علمی بپردازند؟

در جهان پیشرفته امروز، شركت ها برای بقای خود در عرصه رقابت ناچارند به قوه خلاقیت كاركنان خود توجه ویژه ای مبذول دارند.

مؤسسه علوم اداری آلمان طی تحقیقات گسترده ای كه در این زمینه انجام داده است، متوجه این تمایل آشكار در میان شركت ها و به ویژه شركت های پیشرو شده است. مؤسسه مذكور، تحقیقات خود را درباره ۳۴۱ شركت موفق انجام داده است. بر این اساس، در سال گذشته بیش از ۲/۱ میلیون پیشنهاد اصلاحی تسلیم شركت ها شده است. بدین ترتیب میزان این پیشنهادها در مقایسه با سال ۱۹۹۹ هفت درصد بیشتر شده است. شركت های آلمانی به واسطه عمل، به پیشنهادهای كاركنان خود، ۱۲/۲ میلیارد مارك صرفه جویی كرده اند.

گفتنی است این شركت ها تنها ۳۳۸ میلیون مارك به عنوان پاداش به كاركنان خود پرداخته اند. بدین ترتیب به طور متوسط هر یک از كاركنانی كه پیشنهادی سازنده ارائه كرده اند، ۳۶۲ مارك دریافت نموده اند.

▪ حال در اینجا این پرسش پیش می آید كه چگونه باید از پیشنهادها و طرحهای ابتكاری كاركنان حداكثر استفاده را به عمل آورد؟

در اینجا به نظر می رسد، با مقوله تازه ای سر و كار داریم كه برای موفقیت در آن نیازمند ساز و كارهای مناسب هستیم.

بر اساس مطالعات انجام شده، اغلب شركتهای پیشرو هم اینك پست تازه ای را تحت عنوان «مدیریت طرح ها و پیشنهادها» دایر كرده اند. مدیرانی كه در این پست فعالیت می كنند، موظف هستند بستر لازم را برای جمع آوری ایده ها و پیشنهادهای كاركنان فراهم كرده و در صورت لزوم این پیشنهادها را عمل سازند.

مدیریت طرح ها در شركت های امروزی، ضمن تجربه و تحلیل طرح های رسیده و شناسایی موارد مناسب، آنها را به مورد اجرا در می آورد.

مشكل عمده ای كه در ارتباط با دانش كاركنان وجود دارد، این است كه مدیران شركت ها آن چنان كه باید به ارزش گنجی كه در مغزهای كاركنانشان نهفته است، پی نبرده اند. اگر مدیران شركت ها بدانند كه استفاده از دانش و تجربیات كاركنان تا چه حد در موفقیت آنان مؤثر خواهد بود، بلافاصله دست به كار خواهند شد.

متأسفانه مدیران ما به مقوله خلاقیت اهمیت لازم را نمی دهند و آن را جدی نمی گیرند. كارشناسان مدیریتی بر این اعتقادند كه این نوع برخورد با دانش كاركنان و خلاقیت آنها موجب می شود كه كاركنان انگیزه خود را از دست بدهند. البته بدیهی است كه تنها شركت هایی در جهت بهبود وضعیت خود در این عرصه اقدام جدی انجام میدهند كه برای آنها موفقیت و دست یابی به مزیت رقابتی واقعاً اهمیت داشته باشد.

تعجب نكنید. متأسفانه در كشور ما مدیران بسیاری از شركت ها و سازمان ها كه از امتیازهای ویژه ای برخوردارند، كمترین اهمیتی به افزایش بهره وری و كاهش هزینه ها نمی دهند. به نظر می رسد مشكل اصلی ما در مدیریت به ویژه مدیریت شركت های دولتی؛ نبودن احساس مسئولیت است.