یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

عبدالوهاب مذهّب‌باشی شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهِّب و قلم‌دان‌ساز
هنرمند ماهر شیرازی بود که از طرف ناصرالدین‌شاه مفتخر به لقب مذهب‌باشی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهِّب و قلم‌دان‌ساز
هنرمند ماهر شیرازی بود که از طرف ناصرالدین‌شاه مفتخر به لقب مذهب‌باشی شد. وی در تمام شیوه‌های طلاکاری و تذهیب و تشعیر و افشان و حل‌کاری و ترصیع الوان سر لوح‌ها ، استادی تمام عیار بود. همچنین در آبرنگ و قلمدان و جلدسازی نیز استاد بود و در گل و مرغ و تصویر و شبیه‌پردازی دستی موزون داشت. از آثار وی ، قلمدان زیبائی که در انواع شیوه‌های طلاکاری تصویر شده و در وسط رویه آن ، گل و مرغ جلب‌نظر می‌کند و در کناره‌ها رقم "یا وهاب ۱۲۷۱" دارد؛ تذهیب و آرایش قرآنی که به خط میرعلی کاتب شیرازی است ، با رقم: "قد فرغ من تذهیب‌القرآن... عبدالوهاب ۱۲۷۷"؛ جلد قرآنی با تذهیب‌های انبوه نقوش اسلیمی ترصیع و تذهیب شده و در وسط رویه آن ، دسته گل الوانی به نازک قلمی تصویر گشته و در کناره‌ها رقم "یا وهاب ۱۲۸۹"‌ دارد.