پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

پوست گوسفند برای باطل کردن جادوی بی شوهری! + عکس


باطل کردن طلسم بی شوهری با پوست گوسفند

خرافه پرستی برخی افراد چنان مضحک و احمقانه به نظر می رسد که حتی موجب رسانه ای شدن آنها می شود،تصاویر منتشر شده نشان می دهد که دختران بلافاصله پس از قربانی و کندن پوست گوسفند، پوست را به سرو صورت خود می مالند و اعتقاد دارند که این امر طلسم بی شوهرماندن و مجردی آنان را باطل می کند و بزودی خواستگار به سراغشان خواهد آمد.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که دختران بلافاصله پس از قربانی و کندن پوست گوسفند، پوست را به سرو صورت خود می مالند و اعتقاد دارند که این امر طلسم بی شوهرماندن و مجردی آنان را باطل می کند و بزودی خواستگار به سراغشان خواهد آمد.برخی از دختران هم به خاصیت درمانی این کار برای جوش و غرور جوانی روی صورت و دستیابی به پوستی سالم و شفاف و جذاب اعتقاد دارند.کاربران شبکه های اجتماعی در پیام های مرتبط با این خبر ابراز تعجب کرده اند که در قرن بیست و یکم چگونه برخی افراد به اینگونه خرافات روی می آورند.


پوست گوسفند برای باطل کردن جادوی بی شوهری! + عکس

احمقانه ترین روش برای مقابله با طلسم بی شوهری


پوست گوسفند برای باطل کردن جادوی بی شوهری! + عکس

پوست گوسفند برای باطل کردن جادوی بی شوهری! + عکس