دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ژیمناستیک ایران در کجاست ؟


ژیمناستیک ایران در کجاست ؟
ادعا می نمایم كه ژیمناستیك یك علم آمیخته با هنر است ، علم تعریف دقیق شده ایی دارد و آن عبارتست از : دانش و اطلاعات طبقه بندی شده در مورد یك پدیده ، یك سازمان و یك جریان. بنابراین ژیمناستیك نیازمند دانشگاه و یا به عبارتی مركزی آكادمیك جهت اشاعه و گسترش خود دارد و چنین مركزی به زنان و مردان شایسته نیازمند است تا با درایت ،‌با احترام به صلح و مهربانی و حقوق دیگران بتواند آن را هدایت نمایند چرا با درایت ، چرا با صلح و مهربانی ؟ پاسخ این است : زیرا با كودكان و نوجوانان این مرز و بوم در ارتباط مستقیم می باشند. این مهم چند توانایی دیگر را نیز می طلبد و آن تسلط در امر تعلیم و تربیت و تسلط در شیوه های بر خوردهای صلح دوستانه در این رشته است .
در این رشته مسئولین و مربیان ، الگوهای تربیتی ، سخت كوشی، نظم و هنرمندی و خلاقیت باید باشند. این همه را چگونه پی ریزی و در چه ساختاری آن را باید بنا نهیم . به آنچه اشاره رفت به صورت یك شعار نگاه نكنیم این حقیقت بزرگیست كه بنیانگذار جهانی آن ، عالم اندیشمند فردریك لودویک یان نیز به آن پی برده بود و همین او بود كه توانست در فلسفه پرداختن به ژیمناستیك در كشورش آلمان و از آنجا در كل اروپا و آمریكا بنیادی مستحكم بنا نهد اما وقتی این فلسفه جای خود را بیشتر پیدا نمود كه فردی بنام "رودلف لابان" نیز هنر را به این مقوله آمیخت و بانویی به نام كاترین بوچر در آمریكا موزیك را نیز به این رشته متصل نمود و ازاین پیوست پدیده ای بروز نمود كه امروزه مراكز بزرگی را برای پرداختن به این رشته بخود مشغول نموده و با یكدیگر ساختاری پدید آورده اند كه تجلی آن در مسابقات این رشته انسان را به حیرت وادار می نماید.
در كشور ما در این رشته چند رویداد مهم رخ داده است كه در آینده تاثیری شگفت انگیز در هدایت این رشته خواهد داشت:
۱) ادغام مسئولین بانوان و آقایان در این رشته و همفكری و تعامل آنان برای دسترسی به توسعه و گسترش مشترک
۲) تاسیس رشته تخصصی ژیمناستیك در دانشگاه تهران
۳) انتخاب شایسته نامی به نام " آكادمی ژیمناستیك" برای فعالیتهای علمی پژوهش در این رشته سه رویداد مهم طالب فرهیختگی و درایت و ابتكار و پیش بینی های آینده نگر است و صرف علاقه قادر به هدایت نخواهد بود، علاقه عامل مهمی است اما فقط در كنار آشنایی و شناخت دقیق ،آینده نگر و بهره وری از توانایی های موجود زمانی و مكان خواهد توانست راههای موثری را فراهم نماید و اما ما در پرداختن و توسعه ژیمناستیك كجا هستیم و وضع موجود زمانی و مكانی خواهد توانست راههای موثری را فراهم نماید و ما در پرداختن و توسعه ژیمناستیك در كجا هستیم و وضع ما چگونه است و این وضع موجود چگونه بهینه خواهد شد؟
ما در ژیمناستیك در انقلاب پرشوری به سر می بریم و در این انقلاب پرشور كه اول راه است لازم است با تجربه از همه ساختارهای جهانی و مطالعه آنها راه خود را انتخاب نماییم در این راه فداكارانه و بدون ادعاهای شخصی لازم است گام برداریم زیرا وقت كم است و فاصله ما نباید با دنیا بیشتر شود در حال حاضر فدراسیون ژیمناستیك در حال انجام امور ردیف شده خود می باشد نگاهی به تقویم سال آینده فدراسیون خواهد توانست ما را درتصمیم گیریهای آتی بسیار كمك نماید .
همین امروز باید برنامه سال آینده زیر ذره بین گذاشته شود و به صورت ساختاری و بنیادین تغییرات احتمالی مطلوب در آن رخ دهد زیرا برای یك كشور برنامه نوشتن كاری بسیار پر مسئولیت است باید برنامه های گذشته خود را بررسی نماییم و چنانچه نقاط قوت آن را تقویت و نقاط ضعف آن را صددرفع بر آنیم برنامه ما حاصل اندیشه و آینده نگری نسبت به اهداف خواهد بود اما سوال این است كه اهداف كدامند بنابراین این مقاله توصیه می نماید بر اساس اهداف كشور ، اهداف مشخصه فدراسیون ژیمناستیك در بلند مدت و بیان مدت و كوتان مدت مشخص گردد و هر مسئولی موظف باشد برای رسیدن به این اهداف كوشش نموده و رسیدن و یا نزدیك شدن خود به این اهداف را به آراء عمومی و فدراسیون را محل تجربیات شخصی و سلیقه ای خود ندارند كه این معضل همه دستگاههای ما را دچار ركود نموده زیرا مراكز تصمیم گیریهای كشوری محل بازی و كسب تجربیات شخصی ما نیست .
بنابراین با رویکردی آینده نگر و با توجه به طرح تهیه شده جامعه ورزش كشور لازم است برنامه های فدراسیون از طرف مسئولین فعلی و مسئولین علاقمند به احراز مقام در آینده این فدراسیون تهیه و اعلام گردد ،آیا سزاوار است که امور فدراسیون را بر اساس علاقه و گرایشهای شخصی به افراد بسپاریم ، آیا در این صورت این زمان و نسل ها نیستند كه در این وادی به نابودی كشیده می شوند؟ چنانچه این مقاله روشن سخن نمی گوید آن هم قصه تاریخی است كه مادر ابهام سخن گفتن و در ابهام ماندن را ترجیج داده ایم آنانكه بر گسترش و توسعه ژیمناستیك در غالب یك رشته بنیادی نظر دارند ضروریست هم اكنون نگرش خود را به طور مثال با توجه عناوین ذیل به استحضار خانواده ژیمناستیك برسانند اعلام برنامه از طرف نامزدهای آشكار و پنهان در فدراسیون كه لازم است موارد ذیل را در برگیرد:
الف ) چگونگی گسترش ژیمناستیك همگانی وراهكارهای آن
ب) چگونگی گسترش ژیمناستیك فرهنگی (آموزشگاهی ) و راهكاری آن
ج) برنامه های استعدادیابی و قهرمان پروری و راهكارهای آن
د) تولید علم و راهكارهای آن
ه) نوع ارتباط با سازمانها
و) معرفی سازمانهای مورد نظر جهت پیوستگی در امور ژیمناستیكی
خانواده ژیمناستیك بی صبرانه منتظر است تا كسانیكه خود را كاندیدای كسب مسئولیت ریاست فدارسیون نموده اند در اسرع وقت برنامه های خود را اعلام نمایند در غیر این صورت هر كسی با هر ایده و سلیقه ای سكان این كشتی را بر عهده خواهد گرفت و آن زمان است كه بازهم دیر خواهد بود.
آمنه رضوی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
منبع : فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران