سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

راهنمای رصد سیارکها در آسمان


در آسمان تعداد زیادی جرم غیر ستاره ای وجود دارد, از جنس سنگ و خاک می باشند آنها در حال حرکت به دور خورشید هستند, این اجرام را سیارک می نامند

●سیارک وستا

در آسمان تعداد زیادی جرم غیر ستاره ای وجود دارد، از جنس سنگ و خاک می باشند.آنها در حال حرکت به دور خورشید هستند، این اجرام را سیارک می نامند. گاهی وقتها بیش از حد به زمین نزدیک می شوند و می توانند برای زمین تهدیدی جدی باشند. قطر آنها از ۱ متر تا چند صد متر است.سیارکها یا خورده سیارکها ( برطبق نظریه های مختلف ) باقی مانده سیاره ای بزرگ بوده که از بین رفته و خورد شده است. در منظومه شمسی مداری بین مشتری و مریخ قرار دارد که میلیونها سیارک در آن قرار دارد. اولین سیارک کشف شده سرس ( یکی از خدایان یونان )نام دارد. این سیارک بزرگترین سیارک منظومه شمسی می باشد و رصد آن از دیگر سیارکها ساده تر می نماید.

●مکان یابی سیارکها

مکان سیارکها را به راحتی نمی توان بدست آورد. از طریق نرم افزارهای مختلف مانند : The Sky و RedShft و ... میتوان مکان آنها را تعین کرد. البته امروزه تعداد زیادی سایت به ارائه مطالب مختلف در زمینه مکان سیارکها مبادرت ورزیده اند که این کار را برای ما آسانتر کرده است.

●رصد سیارکها

پس از یافتن مکان سیارک مورد نظر در آسمان، نوبت به یافتن آن در آسمان است. برای این منظور به نقشه مناسب مانند SkyAtlas ۲۰۰۰.۰ نیاز است. ابتدا مکان آن را در روی نقشه رسم کرده و خود را برای رصد آن آماده می کنیم. به طور مثال سیارک سرس، این سیارک این روزها درصورت فلکی میزان قرار دارد. تلسکوپ خود را به سمت مکان تقریبی که در میدان دید منظره یاب است تنظیم کرده و از درون چشمی به آسمان نگاه کنید. نزدیکترین ستاره به سرس در آسمان دلتا-میزان است. این ستاره را در میدان دید تلسکوپ قرار داده و به روش پرش بین ستاره ای به نزدیکی سرس می رسیم. برطبق نقشه ای که از قبل تعیین کرده ایم طرحی از مکان تقریبی آن رسم می کنیم. البته اگر سیارک از قدری کمتر از ۸ ( مثلاٌ ۷ ) می باشد، کافی ازاست از روش مثلث استفاده کنید. در این روش ستارگان را به دسته های سه تایی تقسیم می کنیم و با بزرگ و کوچک کردن آن در ذهن خود به یافتن مکان تقریبی سیارک مشغول می شویم. حال بعد از رسم طرحی از مکان سیارک، فردا شب بار دیگر به محل مورد نظر در آسمان مینگریم. این بار طرح خود را با آسمان آن منطقه مقایسه می کنیم. در تصویر خواهیم دید که ستاره ای کوچک، تغییر مکان داده است.سیارات در نورانیت توافتهای محسوسی با ستارگان دارند. سیارکها مانند ستارگان چشمک نمی زنند و تغییر نورانیت آنها در مدت زمان کوتاه بسیار اندک است. امیدوارم که این مقاله کوچک راهنمایی برای رصد شما در یافتن سیارکها باشد.