چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

کلاهبرداری به سبک نوین


کلاهبرداری به سبک نوین

سکوت شهردار و اعضای شورای شهر بوشهر در برابر کلاه برداری به ظاهر قانونی

حدود ۵ سال پیش در شهرداری بوشهر، از متقاضیان مسکن دعوت بعمل آمد که جهت عضویت به منظور تهیه مسکن مبلغ پانصد هزار ریال به ( در صورت تمایل ) حساب تعاونی مسکن واریز نمایند. این مهم صورت گرفت تا اینکه چند مدت بعد از اعضا تقاضای واریز مبلغ ده میلیون ریال گردید .

این پول نیز واریز شد. از زمان واریز پول روزها و ماهها گذشت ، پیگیری اعضا هیچ سودی نداشت ، نه کسی صاحب می شد و نه کسی جوابی می داد ؛ امروز و فردا کلماتی بود که هر از گاهی بعضی از مسئولین شهرداری بوشهر جهت دک نمودن اعضای بخت برگشته به جای جواب های قانع کننده به آنها می دادند.

البته بیان این نکته خالی از لطف نیست که در این مدتی که پول واریز گردیده بود فرد یا افراد مشخصی در این خصوص پاسخگو نبودند و هر کس شانه از بار مسئولیت خالی می نمود.

مدتها گذشت، بدلیل عدم پاسخگویی، بعضی از اعضا پول خود را پس گرفتند و بعضی دیگر به امید خانه دار شدن، چشم امید به افق های آینده داشتند با توجه به اینکه یک تعاونی از یک اداره مطمئن درصدد انجام این کار برآمده بود ، مطمئن و امیدوار در این راه گام نهادند.

روزهای متعددی از پی هم آمدند و رفتند، نه از نقشه ای خبری بود و نه از قراردادی، نه کسی از ااعضای باقی مانده بعد از این مدت دلش می آمد پولش را پس بگیرد و نه کسی دلش می آمد اندک امیدی که به خانه دار شدن بود را به ناامیدی مبدل نماید.

رفت و آمدها و مراجعات و سوال ها کماکان بی نتیجه ماند . شهردار وقت ، معاون ایشان و .... هیچ کس جوابگو نبود و اطلاعی نداشتند (می گویند تعاونی های مسکن هیچ ارتباطی با ادارات خود ندارند(.

گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال اعلام شد که با توجه به اینکه اعضا هیئت مدیره تعاونی مسکن تغییر کرده اند و با توجه به پیگیری از سازمان عمران عالی شهر، بالاخره مکان زمین مشخص شده و .... و بزودی اعلام خواهد گردید که جهت واریزمابقی پول جهت شروع ساخت و ساز اقدام نمائید .

چند ماه دیگر نیز گذشت تا اینکه اعلام شد مبلغ سی میلیون ریال بصورت علی الحساب واریز نمایید تا بقیه کارها انجام شود، در غیر اینصورت، عدم واریز به منزله انصراف تلقی شده و پس از کسر ده درصد مبلغ واریزی، پول به شما مسترد می گردد، حال چند سوال اینجا مطرح می شود که :

۱) در صورتی که تعاونی های مسکن زیر نظر ادارات تابعه خود نیستند ، چرا روز اول اطلاع رسانی عضویت در کاغذ های شهرداری بوشهر (با لوگوی وزارت کشور) انجام شده بود ؟

۲) چرا هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته بود که عمران عالی شهر در قراردادش، انصراف را با کسر ده درصد سپرده مسترد می نماید؟ ( طبق اطلاع از مسئولین فعلی ، اطلاع حاصل شد که هیئت مدیره قبلی ، همگی از متن قرار داد مطلع بوده اند ولی اطلاع رسانی نکرده اند و اعضا از متن قرارداد مطلع نبوده اند !!!! )

۳) گفته می شود که این امتیاز زمین قابل خرید و فروش به غیر نمی باشد .( می گویند موجود در متن قرارداد است(

۴) گفته می شود که اصلاً زمینی تفکیک شده برای هر فرد وجود ندارد و یک قطعه زمین برای چند نفر ااست که می بایست بصورت طبقاتی ساخته شود و زمین هرکس مشخص نمی باشد و بصورت مشاعی می باشد. (باز هم می گویند موجود در متن قرار داد)

۵) طبق صحبتی که با مسئول جدید این تعاونی داشتم ، اعلام گردید که هنوز میزان وام جهت این زمین ها مشخص نیست، پس از واریز مبلغ سی میلیون ریال ، پول را در بانک سپرده می کنیم تا موقتاً مبلغ پنجاه میلیون ریال وام گرفته شود .

۶) مجدداً طبق صحبت قبلی ، قیمت تمام شده، مراحل پیشرفت و میزان قابل پرداخت در زمان بندی های مشخص (بطور مثال مرحله زیر سازی این مبلغ ، فونداسیون و ... این مبلغ و ....) ، هیچ کدام معلوم نیست و اعضا می بایست هنوز نیز صبر نمایند.

۷) آیا ساخت یک مجموعه مسکونی آنهم در قالب یک تعاونی ، می بایست اینهمه بدون قاعده و قانون باشد که هیچ برنامه مدونی برای ارائه به اعضای آن وجود نداشته باشد؟

۸) آیا خاطره تعاونی های مسکن قبلی که بعضاً با کلاه برداری ها و یا فوت وقت، داد همه را در آورده بودند دوباره زنده نمی شود؟

۹) آیا هیچ فردی در شهرداری و شورای شهر بوشهر پیدا نمی شد که جلوی این بی برنامگی موجود را بگیرد و و از اجحافی که در حق کارکنان شده است جلوگیری نماید؟

۱۰) چه کسی پاسخگویی زیر سوال رفتن کلمه " تعاون و تعاونی " در این شهر است؟ استاندار دولت عدالت گستر؟ شهردار؟ فرماندار؟ شورای شهر؟ مدیر سازمان تعاون؟ چه کسی ؟

۱۱) کدام بانک و کدام نهاد و کدام صندوق قرض الحسنه و .....، بعد از گذشت حدود پنج سال از گذاشتن سپرده ، نه تنها سودی به آن نمی دهد بلکه خواهان کسر ده درصد اصل مبلغ نیز می باشند؟ پس این چند سال پول های این افراد کجا بوده و در دست چه کسانی بوده و با این پول ها چه می کرده اند ؟

۱۲) آیا با این مبلغ در پنج سال پیش همین کار را می توانستی بکنی که اکنون می توانی؟

۱۳) آیا چنین قراردادی که نه به اعضا در رابطه با آن اطلاعی داده شده بود و کسی جز همان چند نفر سابق از آن اطلاعی بیشتر نداشتند و اینک بعد از گذشت حدود پنج سال، هنوز هم هیچ برنامه ای از آن معلوم نیست ، از عهد نامه ننگین ترکمن چای، ننگین تر نیست ؟

۱۴) آیا کسی مرد میدان خواهد شد تا جلوی این اجحاف را بگیرد و از احتمال تبدیل شدن این تعاونی به سرنوشت تعاونی های مسکن دیگر از جمله تعاونی مسکن فرهنگیان جلوگیری نماید؟

۱۵) راستی در همان سال ۸۱ یا ۸۲ با چه مبلغی در فاز ۲ یا ۳ عالی شهر ۷۵ متر زمین می توانستید بخرید ؟ آنرا با امسال مقایسه نمائید!!!

۱۶) طی تماس با سازمان عمران عالی شهر، اعلام گردید این تعاونی به علت عدم پیگیری ، یکی از ضعیفترین تعاونی هاست که تاکنون هیچگونه اقدام درخوری صورت نداده است ، حال چگونه است که تعاونی شهرداری می گوید که سازمان عمران عالی شهر همکاری نمی نماید؟

۱۷) تمام گفته های بالا به کنار ، در این چند سال تعاونی مسکن تاکنون چند بار مجمع عمومی و یا جلسه با اعضا تشکیل داده و یا از تمامی اعضا جهت حضور دعوت به عمل آورده است؟

۱۸) چند میلیون پولی که در حساب شماره ۶۶۵۷۰ صندوق تعاون خیابان عاشوری به نام تعاونی مسکن شهرداری موجود است ، چرا تاکنون به حساب سازمان عمران عالی شهر واریز نگردیده است و این گردش حساب در این چند سال به نفع چه کسی بوده است؟( حتی یک میلیون تومان(

۱۹) سازمان عمران عالی شهر اعلام می نماید که یکبار قرار داد تعاونی مسکن شهرداری بوشهر فسخ گردیده است ، این در حالی است که تعاونی مسکن ۵۰ درصد پول را به حساب عمران عالی شهر واریز نموده بوده و قاعدتاً ۱۰ درصد کسری ، از ۵۰ درصد پول واریزی می باشد ، درصورتی که هنگامی که این تعاونی می خواهد پول اعضای انصرافی را عودت دهد ، ۱۰ درصد از کل پول را کسر می نماید ، حال مابقی پول کجا می رود ، الله اعلم!!! (ضمن اینکه با وجود موجودی چند میلیونی در این حساب ، تقاضای انصرافی را که حدود پنجاه روز قبل به این تعاونی مسکن ارائه داده ایم ، به تازگی چکی با کسر مبلغ د۰ درصد برای ۱۲ آذر صادر گردیده است ، یعنی برای معطلی بیشتر و شاید هم .... حدود بیش از شصت روز انتظار برای بررسی بلزگرداندن پول!!!(

به هر ترتیب در این میان کلاه گشادی به سر اعضا تعاونی مسکن شهرداری بوشهر رفته است که اگر هر چه زودتر از سوی شهردار وقت جناب آقای رجایی (که انتظار می رود به دلیل اینکه حداقل اسمی از اداره ایشان در ادامه نام این تعاونی قراردارد و آشنایی از سوابق ایشان در برخورد با ....) و رئیس اداره تعاون نیز به همچنین و اعضا شورای شهر، پیگیری نشود (بخصوص نفرات قبلی هیئت مدیره) و تکلیف سود مبلغ پولی را که پنج سال پیش تحت عنوان ثبت نام مسکن از اعضا گرفته شده است، روشن نشود، چه بسا تا ۱۰ سال دیگر نیز این غائله ختم نگردد و همگی در پیشگاه خداوند به خاطر ضایع شدن حق الناس مسئول باشند.

اعضای شورای شهر ، شهردار بوشهر و رئیس اداره تعاون ، موضوع فوق ( هر چند که ناچیز باشد) ، حق الناس است ، که اگردیناری به نحوی و به نوعی باحقوق و دریافتی شما ارتباط داشته باشد و یا اینکه به طریقی بتوانید آنرا حل نمائید و کوتاهی نمائید ، بدانید که همگی در برابر پیشگاه احدیت به دلیل اهمال در اعاده حق الناس جوابگو هستید و این تنها حقی است که خداوند عالم از آن نخواهد گذشت.

فرزان اسدی