جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

حسین خوارزمی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از کاتبان گمنام بود. به‌ خط وی ، یک نسخه "دیوان" ابن یمین ، در کتابخانۀ سلطنتی است ، به ‌قلم …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از کاتبان گمنام بود. به‌ خط وی ، یک نسخه "دیوان" ابن یمین ، در کتابخانۀ سلطنتی است ، به ‌قلم کتابت متوسط و با رقم: "تمت‌الکتاب بعون‌الملک‌الوهّاب علی یدالضعیف حسین‌الخوارزمی غفر ذنبه سنهٔ ۹۴۹".