دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

بین افطاری تا سحر مایعات بنوشید


بین افطاری تا سحر مایعات بنوشید

برای پیشگیری از تشنگی به روزه داران توصیه می شود در فاصله افطار تا سحر مایعات را به تدریج مصرف کنند و از شیرینی های مصنوعی مانند زولبیا و بامیه کمتر استفاده کنند.
با توجه به اینکه …

برای پیشگیری از تشنگی به روزه داران توصیه می شود در فاصله افطار تا سحر مایعات را به تدریج مصرف کنند و از شیرینی های مصنوعی مانند زولبیا و بامیه کمتر استفاده کنند.

با توجه به اینکه ماه رمضان امسال در فصل گرم سال قرار دارد به روزه داران توصیه می شود برای پیشگیری از کاهش شدید آب بدن تنها در صورت ضرورت از منزل خارج شوند.

آب موردنیاز بدن باید در فاصله میان افطار تا سحر به تدریج و از طریق مصرف آب و میوه های آب دار تامین شود.

مصرف بیش از اندازه آب در سحر نقشی در پیش گیری از تشنگی در طول روز ندارد زیرا در صورت نوشیدن آب بیش از حد نیاز، بدن آب اضافی را دفع می کند.

برخی موادغذایی و شیرینی های مصنوعی مانند زولبیا و بامیه غلظت مایعات بدن را افزایش می دهند و در نتیجه روزه دار احساس تشنگی می کند.

توصیه می شود برای پیش گیری از افزایش غلظت مایعات بدن از قندهای گیاهی مانند خرما به جای زولبیا و بامیه استفاده شود.

میوه های آب دار مانند هندوانه و خربزه نیز نقش مهمی در تامین مایعات بدن دارند و توصیه می شود در فاصله افطار و سحر این میوه ها مصرف شوند.

مصرف لیموترش نیز در پیش گیری از تشنگی و گرمازدگی موثر است.