پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

محمودبن محمدبن عمر چغمینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۷۴۵) قمری
محل تولد: چغمین خوارزم
شهرت علمی و فرهنگی: منجم ، ریاضیدان و طبیب
آثار وی: "المخلص فی‌الهیئهٔ" ، مشتمل بر یک مقدمه و دو مقاله که بر آن شروح زیادی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۷۴۵) قمری
محل تولد: چغمین خوارزم
شهرت علمی و فرهنگی: منجم ، ریاضیدان و طبیب
آثار وی: "المخلص فی‌الهیئهٔ" ، مشتمل بر یک مقدمه و دو مقاله که بر آن شروح زیادی نوشته‌اند از جمله: "شرح میرسیدشریف جرجانی"؛ "شرح قاضی‌زاده رومی"؛ "شرح طرق‌الحساب فی مسائل‌الوصایا"؛ "قانونچه" ، در طب.