دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

اخلاق سیاسی اسلام


اخلاق سیاسی اسلام

کتاب «اخلاق سیاسی اسلام» با گردآوری جک مایلز از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد.
به گزارش مهر، یکی از جنبه‌ها و ابعاد احیای اسلامی در دو قرن اخیر بازاندیشی در اندیشه …

کتاب «اخلاق سیاسی اسلام» با گردآوری جک مایلز از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد.

به گزارش مهر، یکی از جنبه‌ها و ابعاد احیای اسلامی در دو قرن اخیر بازاندیشی در اندیشه سیاسی اسلام است. طیف وسیعی از بازیگران، ایده‌ها و نظریات در مورد اخلاق اسلامی و نحوه مواجهه اسلام با نهادهای مدرن وجود دارد.

نویسنده معتقد است که موضوع «بازگشت به اسلام» به وسیله طیف وسیعی از اندیشمندان و سیاستمداران و رسانه‌ها که ادعای این مسئله را دارند مورد غفلت قرار می‌گیرد.در این کتاب موضوعاتی چون جامعه مدنی، اخلاق سیاسی اسلام، کثرت‌گرایی و جنگ و صلح مورد توجه قرار گرفته ‌است.