سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

عباسی اصفهانی


جنسیت: مرد
تخلص: عباسی
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از بزرگان سادات و شاعران زبان‌آور و مقربان دربار شاه‌‌عباس اول بود. وی پس …

جنسیت: مرد
تخلص: عباسی
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از بزرگان سادات و شاعران زبان‌آور و مقربان دربار شاه‌‌عباس اول بود. وی پس از مرگ شاه‌‌عباس به هندوستان رفت و مدتی از همراهان قاسم‌خان جوینی (۱۰۳۸ - ۱۰۴۱ ق) ، حاکم بنگاله ، شد. صاحب "صبح صادق" وی را ملاقات کرده و می‌نویسد که طبعی لطیف داشت و هم به‌عهد قاسم‌خان درگذشت.