یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

راه تو


راه تو

هنگام تصمیم گیری فرا رسیده است.
ایده ها و الهامات مختلف بر در می کوبند،
و از من تقاضای همراهی دارند.
کدامیک را برگزینم
خدایا! یاری ام کن! در راهی قدم بگذارم که خوشایند تو باشد.

هنگام تصمیم گیری فرا رسیده است.

ایده ها و الهامات مختلف بر در می کوبند،

و از من تقاضای همراهی دارند.

کدامیک را برگزینم

خدایا! یاری ام کن! در راهی قدم بگذارم که خوشایند تو باشد.

[سحر کیانی]