جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

روش های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی


روش های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی

در اکثر کشورها, بخش عمده ای از منابع دولت, از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها, متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

بررسی تمامی این عوامل به مدت زمان زیادی نیاز دارد؛ ولی آنچه که مسلم است این موضوع است که، حل مشکل تمکین مالیاتی تنها با اعمال اجبار و وضع قوانین و مقررات قابل حل نیست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایین بودن نرخ تمکین مالیاتی،بالا بودن تعداد بخشنامه های صادره، ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی وغیره، از نشانه‌های اولیه و بدیهی پیچیده بودن سیستم مالیاتی کشور بوده و لذا در نظام مالیاتی کشور می بایست تمهیداتی در خصوص تسهیل در فرآیند اخذ مالیات، شفافیت همه جانبه قوانین ومقررات مالیاتی (که نهایتاً منجر به اجتناب از صدور و ابلاغ مکرر بخشنامه‌های تکمیلی می‌گردد)، استقرار سیستم‌های متمرکز مالیاتی کشور و دسترسی آسان مؤدیان مالیاتی به سوابق مالیاتی خود صورت پذیرد.

در این تحقیق فاکتورهای نمونه‌ای اقتصادی و غیر اقتصادی در یک راستا و با هم اندازه‌گیری شده است. تجزیه و تحلیل سیستماتیک‌ این عوامل جهت تشریح عدم تمکین مالیاتی ضروری می‌باشد. این موضوع در ارزشیابی رفتار مؤدیان مالیاتی و تصمیم آنها در همراهی و یا عدم همراهی با قوانین مالیاتی نقش مهمی دارد. به طور کلی راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانه‌ی مؤدیان مالیاتی علاوه بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در بین افراد به طور کلی به چهار عامل یعنی منابع انسانی، امکانات فیزیکی ، مدیریت زمان و تشکیلات رسمی و غیر رسمی نیاز دارند. در این تحقیق با استفاده از پژوهش میدانی سعی بر معرفی این ۴ عامل و شناخت و بررسی و راهکارهای تقویت این عوامل در جامعه ایران پرداخته می‌شود.

عنوان فایل
روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی application/pdf
1.pdf
522 KB
دانلود

حمید دیانت پی