جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۱ مه سال ۱۸۹۶ ـ سالروز قتل ناصرالدین شاه قاجار


۱ مه سال ۱۸۹۶ ـ سالروز قتل ناصرالدین شاه قاجار

اول مه سال ۱۸۹۶ میلادی روزی است که ناصرالدین شاه از طایفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. ناصر الدین شاه ۱۶ ژوئیه ۱۸۳۱ به دنیا آمده …

اول مه سال ۱۸۹۶ میلادی روزی است که ناصرالدین شاه از طایفه مغول تبار قاجار در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. ناصر الدین شاه ۱۶ ژوئیه ۱۸۳۱ به دنیا آمده بود و هنگام مرگ ۶۵ ساله بود و ۴۸ سال سلطنت کرده بود. میرزا رضا تپانچه را در زیر عریضه خود پنهان کرده بود.

انگلیسی ها که می خواستند بر ایران خاوری سلطه داشته باشند تا روسها، هند را از چنگشان بیرون نیاورند، ناصرالدین شاه را تحریک به دست زدن به چند اقدام ( به نوشته برخی مورخان؛ غیر ضروری) در هرات کردند و سپس تحت عنوان حمایت از افغانها، ناوگان به بوشهر فرستادند و ایران را ترساندند که دست از اصیلترین بخش سرزمین خود کشید. انگلیسی ها می خواستند که طبق قراردادی که یک دولت اروپایی دیگر شاهد آن باشد، دست دولت تهران را که تمایل بیشتری به دوستی با تزارهای روسیه داشت از ایران خاوری و شهر هرات کوتاه سازند و با امضای قرارداد پاریس به این هدف خود رسیدند. ناصرالدین شاه نخستین شاه ایران بود که به اروپای غربی سفر کرد، آن هم سه بار متوالی و به فاصله نسبتا کوتاهی از هم! و تنها برای تماشای فرنگ. او ندانسته، امتیازهای متعدد به خارجیان داد. به فلاکت گام گذاردن ایران عمدتا از دوران سلطنت ۴۸ ساله ناصر الدین شاه آغاز شد. دستور قتل مدیر شایسته ای چون میرزا محمد تقی خان فراهانی ـ امیر کبیر ـ بزرگترین خیانت او به وطن بود. ناصرالدین با قتل امیر کبیر، ایران را از برخوردار شدن هرچه بیشتر از مهارت های این مرد بزرگ خود محروم ساخت.