جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

سید نعمت‌‌الله جزایری شوشتری


جنسیت: مرد
نام پدر: محمدجعفربن عبدالصمد
تولد و وفات: (۱۳۲۶ -۱۳۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از نوادگان سید نعمت‌‌الله جزایری بود. سید نعمت‌‌الله …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدجعفربن عبدالصمد
تولد و وفات: (۱۳۲۶ -۱۳۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از نوادگان سید نعمت‌‌الله جزایری بود. سید نعمت‌‌الله با پدر خود به ‌‌اهواز مهاجرت کرد و در این‌‌ شهر ساکن شد. در اهواز به‌‌ مجلس درس انصاری پیوست و زبان عربی را درخدمت او فراگرفت ، سپس به‌‌ دزفول رفت و فقه و اصول را در آن‌‌ شهر از محمدرضا دزفولی آموخت و چندی ملازم وی بود. پس از درگذشت استاد او به‌‌ نجف کوچ کرد و به‌‌ حلقۀ درس میرزا ابوالحسن مشکینی و آقا ضیاءالدین عراقی و آقاسید ابوالحسن اصفهانی و دیگران درآمد. وی گذشته از علوم دینی در ادب نیز استادی داشت و به‌‌ هر دو زبان فارسی و عربی شعر می‌‌سرود. از جمله آثار وی: شرح "تهذیب‌‌المنطق والکلام" تفتازانی؛ "منتخب‌‌الاخبار فی‌‌الخبارالصحیحهٔ فی مختلف‌‌المواضیع"؛ کتابی در نحو؛ رساله‌‌ای در "حجیت اخبارالآحاد".