پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ستاره شناس آماتوری


متاسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد برداشت اشتباهی از ستاره شناس آماتور (یا همان منجم آماتور) دارند. ستاره شناس آماتور به کسی گفته می‌شود که ستاره شناسی کار حرفه‌ای او نباشد …

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد برداشت اشتباهی از ستاره شناس آماتور (یا همان منجم آماتور) دارند. ستاره شناس آماتور به کسی گفته می‌شود که ستاره شناسی کار حرفه‌ای او نباشد و ستاره شناسی نیز منبع اصلی کسب درآمد او نباشد. ستاره شناسی آماتوری میتواند بسیار پیچیده و تا حدی حرفه‌ای شود و استفاده از کلمه آماتور دلیلی بر کوچک بودن و ساده بودن کار ستاره شناسان آماتور نیست. امروزه ستاره شناسان آماتور کمک بسیاری به رشد علم ستاره شناسی می‌کنند بدین طریق که اطلاعات لازم را از جای جای مختلف زمین از طریقه های مختلف در اختیار ستاره شناسان حرفه‌ای قرار می‌دهند و به کار آنان سرعت می‌بخشند.