سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

اسحاق میرزا ص


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد حسین میرزای حشمت الدوله
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۹۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی علوم عربی و ادبی را فرا گرفت و مدت‌ها با عموی خود …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد حسین میرزای حشمت الدوله
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۹۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی علوم عربی و ادبی را فرا گرفت و مدت‌ها با عموی خود ، طهماسب میرزای مؤیدالدوله ، همکاری داشت و گویا وی صابر را به دیوان بیگی کرمان‌شاهان منصوب کرده بود. صاحب "حدیقهٔالشعرا" می‌نویسد: واجبات تکلیفی مشهور را در دویست و بیست بیت نظم کرده. او مجموعۀ اشعار دیگری از جمله مراثی و غزلیات و مثنوی نیز داشته است به گفتۀ صاحب "حدیقهٔالشعرا" وی در ۱۲۹۶ ق زنده بوده‌است.