پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

تسلیم ۲۵ هزار شکایت به کمیسیون عرایض مجلس در تقنینیه هفتم و ....


۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ (دوم بهمن ۱۳۸۶ خورشیدی) در تهران، به نقل از نایب رئیس کمیسیون عرایض مجلس (کمیسیون اصل ۹۰) اعلام شده بود که در هفتمین دوره تقنینیه مجلس شورای اسلامی ایران ۲۵ هزار …

۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ (دوم بهمن ۱۳۸۶ خورشیدی) در تهران، به نقل از نایب رئیس کمیسیون عرایض مجلس (کمیسیون اصل ۹۰) اعلام شده بود که در هفتمین دوره تقنینیه مجلس شورای اسلامی ایران ۲۵ هزار شکایت به آن کمیسیون ارسال شده بود. حال آنکه شکایات وارده به کمیسیون در دوره ششم تقنینیه که چهار سال پیش منقضی شد ۳۳ هزار مورد بود. در این نقل قول آمده بود که از شکایات وارده به کمیسیون اصل ۹۰ در دوره تقنینیه هفتم تنها رسیدگی به ۱۳ هزار و پانصد شکایت در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده شده بود و این کمیسیون برای رسیدگی به این شکایات، پنج هزار و ۲۷۳ مکاتبه انجام داده بود. رسانه های تهران که این مطلب را منتشر کرده بودند روشن نساخته بودند که (اگر مکاتبه ای صورت نگرفته) به سایر شکایات ۱۳ هزارگانه چگونه رسیدگی شده است.

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خودرا کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است (باشد) رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

با توجه به اصل ۹۰ که متن آن در بالا آمد، کمیسیون مکّلف به اعلام نتیجه شکایات مربوط به عموم (دارای موضوع عمومی) جهت اطلاع عامه بود، که نایب رئیس کمیسیون روشن نساخته بود چند مورد از شکایات عمومی بوده و آیا نتیجه رسیدگی به آنها، جهت اطلاع عامه (در رسانه ها) اعلام شده است و یا نه؟.

پارلمان های کشورهایی که دارای کمیسیون عرایض هستند، نامه و شکایت های واصله را که فرستندگان مهر«محرمانه» بر آنها نزده باشند (درصورت مراجعه) در اختیار روزنامه نگاران قرار می دهند تا درصورتی مفادشان برای عامه مفید باشد منتشر کنند.