سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۸سپتامبر ۱۵۹۷ ـ کره ای های کشتی زره دار ساختند و ژاپنی ها شکست دادند


۱۶ سپتامبر سال ۱۵۹۷ یی سون ـ سینYi Sun _ Sin، دریاسالار کره، با ۱۲ کشتی اختراعی خود معروف به سنگ پشتKobukson
۱۳۳ کشتی مهاجم ژاپنی ها را شکست داد. در این جنگ دریایی ۳۱ کشتی ژاپنی غرق شدند. ژاپن از …

۱۶ سپتامبر سال ۱۵۹۷ یی سون ـ سینYi Sun _ Sin، دریاسالار کره، با ۱۲ کشتی اختراعی خود معروف به سنگ پشتKobukson

۱۳۳ کشتی مهاجم ژاپنی ها را شکست داد. در این جنگ دریایی ۳۱ کشتی ژاپنی غرق شدند. ژاپن از دیر زمان درصد تصرف کره و از این طریق تصرف قسمتی از خاک چین بود. کره تا دهه اول قرن بیستم از متحدان و وابستگان چین بود که پس از پیروزی ژاپنی ها بر روسیه در جنگ سالهای ۱۹۰۴ ـ ۱۹۰۵ کره را هم متصرف شدند که تا ۱۹۴۵ در کنترل آنها بود. کشتی های اختراعی دریاسالار یی سون پوشش پولادین داشتند و به این ترتیب کره ای ها نخستین کسانی هستند که زره دار دریایی ساختند و در جنگ از آن استفاده کردند. عکس، المثنای زره دارهای کره ای سال ۱۵۹۷ را نشان می دهد که مهندسان کره ای اخیرا با استفاده از طرحهای یی سون آنها را به منظور نمایش ساخته اند. یی سون پس از پیروزی بر ژاپنی ها لقب قهرمان ملی همه کره را به دست آورد.