پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

آداب متقابل زوجین


آداب متقابل زوجین

در آداب متقابل زوجین رفتاری مورد نظر قرارمی گیرد كه هر یك از زن و شوهر باید بدان پایبندباشند و بر اهمیت روانی این رفتارها و گفتارها نسبت به یكدیگر واقف شوند

در آداب متقابل زوجین رفتاری مورد نظر قرارمی گیرد كه هر یك از زن و شوهر باید بدان پایبندباشند و بر اهمیت روانی این رفتارها و گفتارها نسبت به یكدیگر واقف شوند. چه بسا یك ظاهر نامناسب یا یك تعبیر زشت موجب دلسردی همسرتان و یا حتی باعث تنفر در او شود; لذا زوجین باید مراقب وضع ظاهری و رفتارها وگفتارهای خود در قبال همسرشان باشند و به سادگی از نوع ظاهر در قبال یكدیگر و چگونگی رفتار و گفتار خود نگذرند. بنابراین در دو قسمت رفتار منفی و مثبت زوجین را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱) رفتار منفی

چه بسیار مردان و زنانی كه با رفتار و زبان ،همسر خود را اذیت می كنند و یا موجب آزارآنان می شوند. این دسته از مردان و زنان به طورقطع بدانند كه از ایمان واقعی فاصله گرفته ومتدین نیستند. حضرت رسول (ص ) فرمود: <<هرزنی كه شوهرش را اذیت كند، نمازش قبول نیست و اعمال نیك وی پذیرفته حق تعالی نمی باشد;مگر این كه او را راضی كند. گرچه این زن یك روزگار روزه بگیرد و شبها به مناجات بپردازد و بندگانی آزاد كند و اموالی را در راه خدا انفاق كند، اما او اولین كسی است كه داخل جهنم می شود و بر هر مردی كه زنش را اذیت كند نیزهمین عقاب در آخرت است >>.

در كتاب مستدرك از امام صادق (ع) نقل شده است كه : <<در یك شب ، سی زن به خدمت حضرت رسیدند و همه آنها از شوهرانشان شكایت داشتند. حضرت رسول (ص ) فرمود: آن مردان ازخوبهای شما نیستند>>. گاهی رفتار منفی مردان در قالب برخوردفیزیكی و ضرب و شتم زنان به طور زشت در محیط خانواده آشكار می شود و اسلام به شدت با مسئله كتك زدن بی جا و ظالمانه مردان برخورد می كند.در كتاب مستدرك در حدیث حولاؤ، پیامبراسلام (ص ) فرمودند: <<هر مردی كه زنش را سیلی بزند، خداوند منان به فرشته آتش جهنم دستورمی دهد كه با سوزش گرما هفتاد سیلی در جهنم به او بزند>>. این گونه روایات بر این معنی دلالت دارد كه اسلام هرگز اذیت و آزار شوهر را نسبت به زن نمی پذیرد و حتی در روایتی دیگر ازحضرت رسول (ص ) آمده است : <<زنان خود را با چوب نزنید; زیرا چنین كاری موجب قصاص است كه زن حق دارد ضربه های وارده را قصاص كند>>.بنابراین رفتار منفی زوجین كه در گفتار زبانی ورفتار فیزیكی ممكن است توسط هر یك اززوجین صورت پذیرد، هرگز در اسلام پذیرفته نیست و یكی از اساس ایمان مرد مومن و زن مومنه ترك منكر عظیم اذیت و آزار همسر است .

۲) رفتار مثبت

رفتار مثبت هر یك از زوجین در قبال دیگری علاوه بر آخرت آباد، دنیا را نیز شاد و پرطراوت می سازد. مردی به محضر پیامبر (ص ) آمد و عرض كرد:ای رسول خدا(ص )! همسری دارم كه چون به خانه می روم به پیشبازم می آید و وقتی كه بیرون می روم ، بدرقه ام می كند و اگر مرا غصه دار ببیند،می گوید غم مخور كه اگر غم روزی می خوری خداوند آن را به عهده گرفته و اگر برای آخرت غم داری و فكر می كنی ، خداوند بر تفكر و غم تو بیفزاید. آن گاه پیامبر(ص ) فرمود: <<او را به بهشت بشارت بده و به وی بگو كه تو یكی از عاملان خداوندی و در هر روز پاداش ۷۰ شهید برای توخواهد بود>>.

و در حدیثی دیگر است كه حضرت فرمود:<<خداوند عواملی دارد كه این یكی از عاملان خداوند است و نصف اجر شهید را دارد>>.رفتار مثبت و مناسب زوجین باعث الفت بین آن دو و گرمی محیط خانواده می شود و از سوی دیگر موجب بركت رزق از سوی خداوند خالق منان است .

این موضوع به تجربه ثابت شده است هرگاه زوجین رفتار و گفتار منفی در پیش گیرند.خداوند رزق و بركت را از آن خانواده می گیرد وهرگاه زوجین به یكدیگر عشق بورزند و قلبا همدیگر را دوست داشته باشند و برای هم فداكاری كنند، خداوند كریم رزق و بركت وتوفیق روزافزون را نصیب آن خانواده می كندبه گونه ای كه از نظر اقتصادی و اجتماعی آن خانواده پیشرفت و موقعیت ممتازی پیدا می كند.زن و شوهر باید نسبت به یكدیگر زبان متواضع و بدون منت داشته باشند.

در روایت سلمان فارسی از پیامبر اسلام (ص ) آمده است : <<اگر زنی از روی منت گذاشتن به شوهرش بگوید تو از مال من می خوری ، اگر همه مالش را در راه خدا صدقه دهد از او پذیرفته نشود تا وقتی كه شوهرش از او راضی شود>>.از سوی دیگر مستحب موكد است كه شوهروضعیت ظاهری خود را برای زنش بیاراید وهمواره با چهره گشاده و روی خوش با او برخوردكند و زن نیز همواره خود را برای شوهرش بیاراید و خوش بو و معطر باشد به طوری كه مرد ازدیدن زنش نسبت به زنان دیگر احساس بی نیازی كند و خستگی ناشی از كار و تلاش از تنش خارج شود.