یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

جشن انار


جشن انار

میوه بهشتی و زیبای انار در مناطق گرمسیری استان همچون بخش هایی از تارم و رودبار شهرستان و بوئین زهرا در سطح گسترده ای به عمل می آید و محصول انار دانه درشت ، آبدار و شیرین سنگان …

میوه بهشتی و زیبای انار در مناطق گرمسیری استان همچون بخش هایی از تارم و رودبار شهرستان و بوئین زهرا در سطح گسترده ای به عمل می آید و محصول انار دانه درشت ، آبدار و شیرین سنگان از شهرتی فراوان برخوردار است در آخرین جمعه مهر ماه اهالی مهاجر روستاهای انار خیز از شهرهای مجاور به زادگاه خویش باز می گردند و در کنار سایر روستائیان در فضایی سرشار از شادی و نشاط به برداشت محصول می پردازند .