یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

علی بن حسین بن شاذویه ابن شاذویه


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث و عالم شیعی
وی از مشایخ شیخ صدوق بود و صدوق در "عیون‌ اخبار‌الرضا(ع)" از وی روایت کرده است.

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث و عالم شیعی
وی از مشایخ شیخ صدوق بود و صدوق در "عیون‌ اخبار‌الرضا(ع)" از وی روایت کرده است.