چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

تعریف معماری


تعریف معماری

● ویتور ویوس : اولین شخصی که گفت معماری هنر است.
● والتر گروپیوس : از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
● اتیون لوییس بوله : معماری چیست؟ آیا معماری هنر ساخت‌و‌ساز …

ویتور ویوس :

اولین شخصی که گفت معماری هنر است.

والتر گروپیوس :

از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.

اتیون لوییس بوله :

معماری چیست؟ آیا معماری هنر ساخت‌و‌ساز است؟ یقیناً خیر.

تادااو آندو :

معماری باید کاملاً با اطراف هماهنگی داشته باشد.

جان راسکین :

معماری هنر مرتب کردن و تزیینات بنا‌های ساخته شده توسط بشر به هر مقصودی است به قسمی که در ساده‌ترین نگاه سلامت، نیرو و لذت بردن روح را میسر نماید.

فرانسیسکو میلیزیا :

معماری هنر ساختن است.

تویوایتو :

معماری پدیده شهری است.

فوتوریست‌ها :

معماری تحت تأثیر جهان مکانیکی و تکنولوژی می‌باشد.

لوکوربوزیه :

معماری غیر از نمایش ساخت و پاسخ دادن به نیاز‌ها است.(منظورم از نیازها استفاده ،راحتی و آسایش عملی است)

اسنووا :

ایدولوژی لادوفسکی درباره ساخت گرایی اینگونه معرفی شده بود که معماری باید ترکیب سه عامل روراستی فنی، امکان پذیری اقتصادی و بیان تجسمی باشد.

ل‌.بنه‌ووله :

معماری مدرن از تغییرات فنی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی، زاده شده.

کریستین نور برگ-شولتز :

شاید به این نتیجه برسیم که صفت کمال معماری در گرو سه معیار اساسی است، نقش ساختمان، شکل و فنون.

هولاین :

همه معمارند و همه چیز معماری است.

آدلف لوس :

معماری چیزی نیست جز یادمان‌ها و مقبره‌ها.

لوکوربوزیه :

معماری بازی احجام زیر نور است.(کتاب زمان‌ومعماری)

معماری دریافت بصری از به پرواز در امدن تفکرات خالق

مدرنیست‌ها :

معماری صنعت می‌باشد.

ایزنمن :

معماری امروز ما باید منعکس کننده شرایت ذهنی و زیستی ما باشد و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته بخشی از زندگی ما است.(کتاب مشاهیرمعماری(