شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

محمدعلی خراسانی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی:  خطاط
از آثار او: قرآن وزیری جلد روغنی که دو صفحه اول افتتاح متن و حاشیه مرصع است …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی:  خطاط
از آثار او: قرآن وزیری جلد روغنی که دو صفحه اول افتتاح متن و حاشیه مرصع است ، به ‌خط نسخ کتابت خفی عالی ، با رقم: "حرره فی یوم‌الخمسین فی شهر رمضان‌المبارک ۱۲۷۹ و انا العیدالاقل‌الداعی ... ابن محمد ، محمدعلی‌الخراسانی".