سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

بنت‌المجلسی مجلسی


جنسیت: زن
نام پدر: ملاعزیزالله
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و فقیه
از ارباب کمال و از علماء روزگار خود به‌حساب می‌آمد. …

جنسیت: زن
نام پدر: ملاعزیزالله
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم و دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و فقیه
از ارباب کمال و از علماء روزگار خود به‌حساب می‌آمد. از آثار وی: "رسائلی در مسائل فقیهه"؛ "حاشیه من لایحضره‌الفقیه".