سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ماخذشناسی مقاله‌های محیط‌زیست و فرهنگ   ماخذشناسی مقاله‌های محیط‌زیست و فرهنگ
مرجاان والا

انسان‌شناسی محیط‌زیست یا بوم‌شناسی فرهنگی رشته‌ای نسبتا ناشناخته در ایران است. فقدان منابع تخصصی (متن اصلی و یا ترجمه) و پژوهش‌های مستقل سبب شده است تا نگارش یک متن تخصصی با دشواری دست‌یابی به منابع همراه باشد. مقاله‌های جمع‌آوری شده در این متن یا مستقیما ارتباط میان مولفه‌های زیست‌محیطی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داده‌اند یا با توجه به ضروری بودن رویکرد چندرشته‌ای قابلیت استناد در انسان‌شناسی را دارا هستند. بخش نخست ماخذشناسی اختصاص به مقاله‌های منتشر‌شده دارد، ماخذ‌شناسی کتاب‌ها و پایان‌‌نامه‌ها در بخش‌های بعدی انتشار خواهند یافت.

 

 • احدنژاد روشتی، محسن (1389)، ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان، مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، شماره 7، صص: 90-71.
 • احمدی‌پور، زهرا و لشگری، احسان (1389)، چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 6، صص: 18-1.
 • احمدیه، مژگان (1385)، شهر، فضای سبز و زیبایی، جستارهای شهرسازی، شماره 17 و 18، صص: 93-86.
 • ازکیا، مصطفی (1375)، ابعاد اجتماعی مدیریت بهره‌برداری از مرتع در ایران (با تاکید بر استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد)، نامه علوم اجتماعی، شماره 8، صص: 23-1.
 • ازکیا، مصطفی و یوسفی، جلال (1383)، دانش بومی استفاده از بلوط در شهرستان ممسنی، نامه انسان‌شناسی، شماره 6، صص: 37-15.
 • اسکافی، فردین و شهریاری، محمدرضا (1384)، موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت محیط‌زیستی شرکت ایران خودرو، محیط‌شناسی، بهار، شماره 37، صص: 122ـ113.
  ·امینی، محمد تقی و دیگران (1389)، راهبردهای اجتماعی به مثابه بدیل های غیر قیمتی در حل مساله اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، تابستان 1389 شماره 2.
 • اینانلو، شبنم (1376)، تاثیر رشد جمعیت شهر تهران بر سرانه فضای سبز، فصل‌نامه جمعیت، شماره 19 و 20، صص: 122-113.
 • بحرینی، سید حسن (1376)، شهر، شهرسازی و محیط‌زیست، محیط‌شناسی، دوره 17، دوره 20، صص: 84ـ76.
 • بحرینی، سید حسن و ایمنی، فرهاد (1379)، نقش سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط‌زیست در ایران، محیط‌شناسی، دوره 26، صص: 49-35.
 • بوذرجمهری، خدیجه (1385)، دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 4، شماره 3، صص: 116-97.
 • پرهام، ساناز، صالحی، اسماعلی و مقصودی، منیژه (1390)، ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان اصفهان : روستای اشکاوند و مناطق اطراف آن، محیط‌زیست و توسعه، سال 2، شماره 4، صص: 16-7.
 • پورکاظمی، محمد (1387)، منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط‌زیست، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره اول، صص: 30-1.
 • پیشگامی‌فرد، زهرا و سلطانی حلیفانی، ناصر (1388)، تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 69، صص: 27-17.
 • پیشگامی فرد، زهرا و دیگران (1391)، پیامدهای زیست‌محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 79، صص: 140-117.
 • تقوایی، مسعود و دیگران (1389)، بررسی و تحلیل آلودگی‌‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان، محیط‌شناسی، شماره 56، ص: 122-111.
 • تمدن، رویا (1386)، بوم‌زیست یگانه در سراشیب زوال (نگاهی به منطقه طرقبه و شاندیز در گذر توسعه)، جستارهای شهرسازی، شماره 22 و 23، صص: 29-24.
 • تولایی، نسرین (1382)، تبعات زیست‌محیطى توسعه فضایى بى‌ضابطه شهر ارائه راهنمودهایى در چارچوب توسعه پایدار، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 22، صص: 38-1.
 • تومه، ژرژ (1375)، توسعه فرهنگی و محیط‌زیست، ترجمه محمود شارع‌پور، نامه پژوهش، پیش شماره 1، صص: 202ـ161‌.
 • جمعه‌پور، محمود (1385)، کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی: زیستگاه های کرانه های کویر، و نظام‌های وابسته به آن در ایران و بهره‌برداری پایدار از آن (نمونه قنات‌های کاشان)، فصل‌نامه علوم اجتماعی، بهار، شماره 35، صص: 64-27.
 • جهان‌محمدی فیروز، غلام‌رضا و قدیری معصوم، مجتبی (1387)، نقش برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی)، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 40، شماره 2، صص:80-67.
 • حاجی‌ علی‌محمدی، هما و دیگران (1385)، فن‌آوری تهیه  ذغال در شمال ایران: پژوهشی در حوزه دانش بومی، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 34 و 35، صص: 148-97.
 • حاجی‌ علی‌محمدی، هما و دیگران (1385)، اطلس مردم گیاه درمانی ایران، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 34 و 35، صص: 198-175.
 • حبیبی، محمد حسن (1382)، حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 60.
 • حسن‌زاده، داود و ایزدی جیران، اصغر (1389)، بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 36.
 • خورشید دوست، علی (1376)، نقش روش‌های قیمت‌گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط‌زیست، محیط‌شناسی، بهمن1376، شماره 20، صص: 102-93.
 • رحمانی، بیژن (1384)، مطالعات شمال ایران و خزر در متون کهن جغرافیایی، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 36، شماره 3.
 • رحمانی، محمود (1383)، تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل، جمعیت، شماره 49 و 50، صص: 152-141.
 • رحمتی، محمد مهدی (1385)، دگرگونی‌های اجتماعی - اقتصادی ادغام روستاها در مناطق زلزله‌زده رودبار و منجیل، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 2، صص: 110-82.
 • رحیمی، علی (1388)، انسان، توسعه و محیط‌زیست، کتاب ماه، شماره 20، 118-110.
 • رشیدی، ابراهیم و محسنی، محمد رضا (1387)، تاثیر اجرای پروژه‌های نفت و گاز بر حجم و توزیع جمعیت (در منطقه گازی پارس جنوبی)، جمعیت، شماره 63 و 64، صص: 126-85.
 • رئیس‌دانا، فریبرز (1383)، مباحث کاربردی/ اقتصاد بدآمدهای جمعی (با نگاه به زلزله بم)، رفاه اجتماعی، شماره 13، صص: 112-81.
 • زند، مهناز (1376)، تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست‌شده در زلزله شهر رودبار، نامه علوم اجتماعی، شماره 9 و 10، صص: 196-175.
 • شادی‌طلب، ژاله (1372)، مدیریت بحران: برنامه‌ریزی پس از فاجعه زلزله، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 3و 4، صص: 152-125.
 • شامخی، تقی (1369)، مسائل اجتماعی در مناطق طبیعی، جهاد، شماره 138.
 • شامخی، تقی و عواطفی همت، محمد (1385)، دانش‌ها و فن‌آور‌ی‌های سنتی مردم جنگل نشین در استفاده از برخی محصولات غیرچوبی قابل رویش در جنگل (مطالعه موردی روستای چیتن)، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 34 و 35، صص: 174-149.
 • شاه‌حسینی، یونس (1385)، مقاله‌ نامه گیاه مردم‌شناسی، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 34 و 35، صص: 234-223.
 • شاه‌نوشی، مجتبی و عبداللهی، عظیمه ‌السادات (1386)، تحلیلی بر فرهنگ زیست محیطی مردم اصفهان و برخی از عوامل موثر بر آن، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره 22.
 • شریفی‌نیا، زهرا و حاجیلویی، مسعود (1390)، نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: مرتع ممیزیشدۀ شوررود، بخش شیبآب شهرستان زابل)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص: 84-67.
 • شماعی، علی (1382)، توسعه ناموزون فضایی کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژِی شهر، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 46، صص: 37-19.
 • صادقی، حسین و فتحی، مهدی (1388)، فرهنگ، توسعه پایدار و محیط‌زیست، مهندسی فرهنگی، خرداد و تیر، شماره 29 و 30، صص: 20ـ8.
 • صالحی، اصغر و صیدایی، سید اسکندر (1389)، آسیب‌شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه‌ها از نظر اجتماعی، توسعه روستایی، شماره 2، صص: 135-119.
 • صفائیان، نصرت‌الله و دیگران (1381)، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب، محیط‌شناسی، شماره 30، صص: 8-1.
 • صفی‌زاده، فاروق (1384)، طبیعت و حفظ محیط‌زیست در متون باستانی ایران، پادنگ، شماره 13، صص: 30ـ25.
 • صفی‌نژاد، جواد (1376)، نقش اقلیم در ساخت گروه‌ها و روابط اجتماعی در روستاهای ایران؛ جامعه‌شناسی ایران، شماره 2، صص: 198-191.
 • ضیاء توانا، محمد حسن و امیر انتخابی، شهرام (1386)، روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در تالش، جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص: 128-107.
 • طالب، مهدی (1380)، بررسی مشارکت روستائیان در بازسازی مناطق زلزله‌زده، نامه علوم اجتماعی، شماره 18، صص: 166-133.
 • طالبیان، سید امیر و  فاضلی، محمد و دغاقله، عقیل (1387)، تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه، نامه علوم اجتماعی، شماره 33، صص: 76-55.
 • طالقانی، محمود (1374)، جلوه‌هایی از فرهنگ غیرمادی در حوزه فرهنگی غرب دریای خزر، ترجمه محمود روح‌ الامینی، تحقیقات جغرافیایی، شماره 36، صص: 110-100.
 • عباسی، اسفندیار (1380)، دگرگونی اندیشه در جهان: کاربرد اجتماعی و فرهنگی دانش بومی در توسعه پایدار، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 15 و 16، صص: 146-101.
 • عسکری خانقاه، علی‌اصغر (1370)، گذری بر سازگاری روابط اکوسیستمی و اکولوژی جمعیت‌های انسانی، محیط‌شناسی، دوره 16، صص: 24-11.
 • عظیمی، ناصر (1384)، اقتصاد اکوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست‌محیطی، فصل‌نامه علوم محیطی، سال سوم، شماره 1.
 • عظیمی، ناصر (1387)، جغرافیای سیاسی جنبش و انقلاب جنگل، سال 17، شماره 101.
 • عظیمی، نورالدین و امیری لمر، مسعود (1386)، ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل‌نشینان در استان گیلان مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 63، صص: 171-157.
 • غلام‌پور، علی (1386)، تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران، فصل‌نامه سیاست، زمستان، دوره 37، شماره 4، صص: 152ـ125.
 • فوردهام، مارین (1382)، جایگاه جنسیت در آسیب‌پذیری ناشی از آثار و پیامدهای زلزله، ترجمه مهدیس کامکار، رفاه اجتماعی، شماره 11، صص: 278-263.
 • قدیری معصوم، مجتبی و زارع گاریزی، افسر (1379)، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری‌های منطقه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره 155، صص: 205-191.
 • گلشیری اصفهانی، زهرا و سرایی، محمد حسین (1389)، برنامه ریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی: بخش گندمان، شهرستان بروجن)، پژوهش‌های روستایی، زمستان، دوره اول، شماره 4، صص: 98-73.
 • لطفی جلال‌آبادی، علی و جعفری، حمیدرضا (1383)، ارزیابی آثار محیط‌زیستی فعالیت‌های نفتی فلات قاره خلیج قاره، محیط‌شناسی، بهار، شماره 34، صص: 63ـ55.
 • لهسائی‌زاده‌، عبدالعلی و محمدی‌نیا، طیبه (1387)، بررسی نقش عملکرد زنان در حفظ محیط زیست (مطالعه موردی شهر لپویی فارس)، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، اردیبهشت، شماره 12، صص: 56-22.
  ·لهسائی‌زاده‌، عبدالعلی (1380)، بحران محیط زیست و توسعه‌ همه جانبه و پایدار، جامعه‌شناسی ایران، بهار، شماره 6، صص: 66-49.
 • لطفی جلال‌آبادی، علی و جعفری، حمیدرضا (1383)، ارزیابی آثار محیط‌زیستی فعالیت‌های نفتی فلات قاره خلیج قاره، محیط‌شناسی، بهار، شماره 34، صص: 63ـ55.
 • محمدیان، محمود و ختایی، امیر (1390)، رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف‌کننده سبز (حامی محیط‌زیست)، مدیریت بازرگانی، بهار، دوره 3، شماره 7، صص: 160-143.
 • محمدی، حسین (1385)، ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده‌های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی (دورة مطالعاتی 1999 2003)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 57، صص: 66-47.
 • مصلی‌نژاد، عباس (1387)، بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست‌محیطی با رویکرد مکتب انتقادی، محیط‌شناسی، تابستان، شماره 46، صص: 148-139.
 • مطیع، ناهید و سرحدی، فریده (1370)، مقایسه فعالیت‌های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره 1 و 2، صص: 177-163.
 • معیدفر، سعید (1389)، نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو بررسی در بهرگان و عسلویه، توسعه روستایی، دوره 2، شماره 1.
 • مقصودی، سوده و حسنی، مجتبی (1386)، گرایش به تقدیرگرایی در میان زلزله‌زدگان شهر بم و زمینه‌های اجتماعی آن، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 25.
 • مولایی، یوسف (1386)، نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم، فصل‌نامه حقوق، زمستان 1389دوره 37، شماره 4، صص: 296ـ273.
 • مولایی هشتچین، نصرالله (1386)، الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوب غربی دریای خزر (1400 - 1345)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 59، صص: 20-1.
 • مهدوی، مسعود (1379)، بررسی علل و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روستاهای متروک‌شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 39، صص: 91-79.
 • مهدوی، مسعود و ریاحی، وحید (1383)، عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط‌زیست مورد مطالعه اراک، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 47، صص: 153-148.
 • مهدی‌زاده، جواد (1386)، در جست‌وجوی زندگی سبز (نظری به اندیشه‌های نوین زیست‌بوم‌گرایی)، جستارهای شهرسازی، تابستان، شماره 21، 45ـ28.
 • مهرابی بشر آبادی، حسین و دیگران (1389)، تاثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست در ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41، شماره 1.
 • میربقعی، نغمه و بحرینی، سید حسن (1376)، آموزش عالی محیط‌زیست در ایران، محیط‌شناسی، دوره 19، صص: 64ـ 51.
 • نرسیسیانس، امیلیا (1389)، غفلت از زبان بومی و اضمحلال طبیعت، دو فصل‌نامه زبان‌شناسی، شماره 1 (پیاپی 46)، صص: 12-3.
 • نجفی، غلام‌علی و زاهدی، شمس‌السادات (1384)، مسئله پایداری کشاورزی در ایران، جامعه‌شناسی ایران، تابستان، شماره 22، صص: 106-73.
 • نوروزی، لیلا (1386)، سوانح طبیعی در محیط‌زیست شهری؛ چالش‌ها و راهبردها، جستارهای شهرسازی، تابستان، شماره 21، صص: 57-49.
 • نوری، سید هدایت‌الله (1387)، درآمدی بر رابطه فرهنگ و محیط، فرهنگ اصفهان، بهار، شماره 11، صص: 47-40.
 • وثوقی، منصور (1382)، یک‌پارچگی اراضی: تجربه‌ای ناموفق درچارچوب طرح‌های دولتی اما موفق در قالب دانش بومی، نامه علوم اجتماعی، شماره 22.
 • وثوقی، منصور و فرجی، افراسیاب (1385)، پژوهشی جامعه‌شناختی در زمینه عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه‌سازی اراضی مزروعی (مطالعه موردی: روستاهای زرین دشت)، جامعه‌شناسی ایران، شماره 26، صص:118-101.