شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اجتماعی ورزش (4)      معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اجتماعی ورزش (4)
ابراهيم خدايي

مردم نگاری ورزش، نوشته رابرت ساندز، 2002
کتاب "مردمنگاری ورزش" (1) یک مطالعه تخصصی متمرکز بر مباحث روش شناختی به منظور شرح شیوه بکارگیری تکنیک های مطالعه میدانی مخصوص موقعیت های ورزشی به شمار می رود. ساندز با بهره گیری از سال ها تجربه خویش در زمینه مردمنگاری میادین ورزشی و همچنین استفاده از تجارب و نظرات دیگران اثری ارزشمند خلق کرده است.
از کتابهای دیگر این نویسنده که متخصص انسان شناسی ورزش به شمار می رود می توان از انسان شناسی ورزش و فرهنگ(2) (1999)، انسان شناسی ورزش و حرکت بدنی؛ یک دیدگاه زیست-فرهنگی(3)  نام بردند که در ادامه این سلسله مطالب بدان پرداخته خواهد شد.
مرور کوتاه من این کتاب از طریق سایت هیومن کینیتیکس نشان می دهد که این اثر از حیث داشتن رویکرد انسان شناختی مخصوصا در زمینه های روش شناختی منحصر به فرد است، در حال حاضر کمتر کتابی همچون این اثر وجود دارد که روش های مردمنگارانه گوناگون را همراه مثال های روشن و در عین حال جذاب بیان کند و از این رهگذر کتاب "مردمنگاری ورزش" منبع مناسبی برای آشنا کردن دانشجویان با شیوه کاربرد تکنیک های میدانی در مقوله ورزش به شمار می رود.
مردمنگاری حرفه ای چیزی فراتر از ثبت رفتارها از طریق دوربین فیلمرداری، میکروسکوپ، عکسبرداری یا یادداشت برداری محض است بلکه نیازمند دانش وسیع درباره کار میدانی می باشد. ساندز با پرداختن به مفاهیم و تکنیک هایی همچون مشاهده مشارکتی، شوک فرهنگی، نسبی گرایی فرهنگی، تماس مداوم(4) ، مصاحبه، تعریف معاصر "فرهنگ" تفسیر تجربه و.. می کوشد فهم و درک جامعی از کار میدانی به خواننده منتقل نماید.
این کتاب در 200 صفحه شامل بخش های دهگانه زیر می باشد:
بخش 1. انسان شناسی ورزش: همزاد با بازی میدانی(5)
بخش 2. میراث مالینوفسکی
بخش 3. اندرون میدان
بخش 4. فرهنگ و مردمنگاری
بخش 5. اجرای مردمنگاری
بخش 6. تحلیل و نگارش مردمنگاری
بخش 7. خطر و مردمنگاری
بخش 8. مردمنگاری اخلاقی
بخش 9. مردمنگاری تجربی
بخش 10. مردمنگاری برای دستمزد

این سلسله مطالب با استفاده از اطلاعات سایت http://www.humankinetics.com   گردآوری و ترجمه شده است، در صورت استفاده از منبعی غیر از سایت مذکور، در جای خود ذکر منبع می شود.

1-Sport Ethnography, by: Robert Sands, 2002, ISBN-13: 9780736034371
2 - Anthropology, Sport, and Culture
3 -  The Anthropology of Sport and Human Movement: A Biocultural Perspective
4 - establishing rapport
5 - Coming of Age on the Playing Fields

 

پرونده «ورزش» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/11096