چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۷ اردیبهشت ـ ۲۷ آوریل ـ انفجار عمدی یک سوم اسلحه و مهمات ایران


همزمان با اخطار انگلستان به ایران و ساعاتی پیش از نخست وزیر شدن دكتر مصدق در سال ۱۳۳۰ ، انبار مهمات ارتش در فارس منفجر شد و یك سوم كل اسلحه و مهمات ایران از جمله شصت هزار تفنگ و توپ از دست رفت . رئیس تسلیحات ارتش ، فرمانده لشكر فارس و عده ای دیگر مورد سوء ظن قرار گرفتند و بازداشت شدند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز