یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


نظریه‌های مداخله بخش عمومی در بازار کالا و خدمات شهری


نظریه‌های مداخله بخش عمومی در بازار کالا و خدمات شهری
الگوهای مدیریت شهری و میزان و نحوه دخالت دولت، نهادهای بخش عمومی و خصوصی، متناسب با شرایط محلی حاکم بر جوامع، تحولات زیادی را پیموده است. الگوی این تحولات همگی تابعی از حاکمیت دیدگاه‌های کلان بر مدیریت اقتصادی جوامع بوده است. هدف از این مقاله ارائه تصویری از تحولات نگرش نظری به نقش بخش عمومی و ساز و کار بازار در عرصهٔ کالاها و خدمات شهری است. بدین منظور دوره‌های مختلفی که نگرش خاصی بر الگوی مدیریت اقتصادی حاکم بوده است مورد بحث قرار می‌گیرد. در تقسیم‌بندی کلی می‌توان دوران مورد بررسی را به پنج دوره تقسیم کرد. روند زمانی و تحولات حاکم بر الگوی مدیریت اقتصادی بازتابی از تحولات اقتصادی و روند رشد نظام سرمایه‌داری بوده است.
فردین یزدانی
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری اصفهان