دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

به حداقل‌رساندن جاگذاری سوختگی


به حداقل‌رساندن جاگذاری سوختگی

وخیم‌ترین سوختگی‌ها باعث جاگذاری و ایجاد جوشگاه خواهند شد.
گرچه مقداری جاگذاری همیشه پس از سوختگی‌ها قابل مشاهده است، راه‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا این جاگذاری …

وخیم‌ترین سوختگی‌ها باعث جاگذاری و ایجاد جوشگاه خواهند شد.

گرچه مقداری جاگذاری همیشه پس از سوختگی‌ها قابل مشاهده است، راه‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا این جاگذاری را در کودکتان به حداقل برسانید.

برای کاهش جاگذاری سوختگی این نکات را رعایت کنید:

ـ به دور محل سوختگی پانسمان فشاری قرار دهید.

ـ برای جلوگیری از کنتراکتور یا جمع شدگی - یک عارضه وخیم سوختگی که باعث محدویت حرکتی می‌شود- از آتل استفاده کنید.

ـ تمرینات توصیه‌شده بوسیله فیزیوتراپیست را که حرکت عضو را در محدوده حرکتی وسیعی تقویت می‌کند، انجام دهید.

ـ کودکتان را تشویق کنید تا فعال بماند و این کارها را به طور مستقل انجام دهد.

ـ فعالیت‌های روزانه باعث خواهد شد ناحیه دارای اسکار (جوشگاه) را تحت کشش قرار خواهد داد و از عوارض جلوگیری خواهد کرد.