جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۷ تیر ـ برخی دیگر از رویدادهای ۸ جولای


۱۷ تیر ـ برخی دیگر از رویدادهای ۸ جولای

● ۱۷۹۲: انقلابیون فرانسه به دولت پروس ( آلمان ) كه به آنان اخطار كرده بود نسبت به پادشاه فرانسه فرمانبردار باشند اعلان جنگ دادند .
● ۱۸۳۳: طبق معاهده « خونكار اسكله سی » كه در این روز …

۱۷۹۲:

انقلابیون فرانسه به دولت پروس ( آلمان ) كه به آنان اخطار كرده بود نسبت به پادشاه فرانسه فرمانبردار باشند اعلان جنگ دادند .

۱۸۳۳:

طبق معاهده « خونكار اسكله سی » كه در این روز میان روسیه و عثمانی بسته شد ، سلطان عثمانی متعهد شد كه تنگه های بسفور و داردانل را به روی كشتی های جنگی سایر كشورها ، جز روسیه ببندد . قدرتهای اروپای غربی بر ضد این پیمان بپاخاستند و....

۱۸۸۹:

روزنامه « وال استریت جرنال » كه موضعی محافظه كارانه دارد و از تیراژ میلیونی برخوردار است انتشار خود را در آمریكا آغاز كرد.

۱۹۲۰:

سرزمین افریقایی كنیا كه تحت الحمایه انگلستان بود از این روز یك مستعمره ( كلنی ) انگلستان شد.

۱۹۶۰:

لومومبا نخستین نخست وزیر كشور جدید الاستقلال كنگو كه با دسیسه اروپائیان و نافرمانی برخی نظامیان این كشور و اعزام سرباز از بلژیك به كنگو رو به رو شده بود برای حل مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متوسل شد.

۱۹۸۱:

برای نخسین بار در تاریخ آمریكا یك زن قاضی دیوان عالی این كشور شد كه سمتی مادام العمر است. وی بانو « ساندرا دی اوكانر Sandra Day O’Connor» است كه قبلا قاضی یك دادگاه پایین تر بود . دیوان عالی آمریكا كه در صدر قوه قضایی این كشور قرار دارد دارای ۹ قاضی است.

۱۹۹۳:

كشورهای صنعتی هفتگانه اجازه دادند كه روسیه در كنفرانسهای سران آنها شركت كند.