پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

داوود


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: رسام
وی رسام فلزات سخت و فولاد و نقره بود. از آثا وی کاسهٔ منقوش زیبا و استادانهٔ چهل کلیدی موجود …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: رسام
وی رسام فلزات سخت و فولاد و نقره بود. از آثا وی کاسهٔ منقوش زیبا و استادانهٔ چهل کلیدی موجود است که به انواع نقوش آراسته گردیده و با ادعیه مختلف مستور شده است. خط نسخ و ترسیم نقوش هندسی و تصاویر ستاره‌شناسی در خور تحسین است و رقم "عمل داوود فی سنهٔ ۹۵۵" دارد.