سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

کاشف‌‌الدین ، ابوالمحامد محمد حموی یزدی


جنسیت: مرد
نام پدر: سالک‌‌الدین
تولد و وفات: ( ... )مقتول ۹۱۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
از نوادگان سعدالدین حمویه ، عارف مشهور قرن هفتم ، بود و مانند …

جنسیت: مرد
نام پدر: سالک‌‌الدین
تولد و وفات: ( ... )مقتول ۹۱۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
از نوادگان سعدالدین حمویه ، عارف مشهور قرن هفتم ، بود و مانند پدر از مشایخ تصوف بود. وی به‌‌علت نامعلومی کشته شد. کاشف‌‌الدین اشعار صوفیانه می‌‌سرود.