جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

آرامگاه امام احمدغزالی


آرامگاه امام احمدغزالی

عارف نامدار ایرانی امام احمد غزالی پس از سالها اقامت در قزوین به سال ۵۲۰ هجری بدرود حیات گفت و در جوار آستانه مقدس شاهزاده حسین ( ع ) به خاک سپرده شد و آرامگاه وی در آن مکان تا پایان …

عارف نامدار ایرانی امام احمد غزالی پس از سالها اقامت در قزوین به سال ۵۲۰ هجری بدرود حیات گفت و در جوار آستانه مقدس شاهزاده حسین ( ع ) به خاک سپرده شد و آرامگاه وی در آن مکان تا پایان قرن دهم هجری زیارتگاه اهل طریقت بود . به دنبال سیاست های شاه عباس اول در سختگیری علیه عرفا و فلاسفه و تخریب مرقد وی گروهی از مریدان بقایای جسد اورا به محل فعلی در کوچه امامزاده اسماعیل منتقل کرده و آرامگاه جدیدی ساختند . این بنا پس از فراز و فرود ها ی بسیار و تخریب مجدد در زمان محمد شاه قاجار هم اکنون به نام مسجد احمدیه شناخته شده که توسط مجد الاسلام قزوینی به سال ۱۳۲۸ هجری بنا گردیده است. درکنار مقبره غزالی ، آرامگاه دیگری متعلق به سلطان سید محمد ولی مورخ ذیقعده ۱۰۳۵ هجری قرار دارد .