پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

آلوپورینول Allopurinol


آلوپورینول Allopurinol

آلوپورینول و متابولیت آن، اکسی‌پورینول، با مهار آنزیم گرانتین اکسید تولید اسیداوریک را کاهش می‌دهند. همچنین آلوپورینول استفاده مجدد از هیپوگزانتین و گزانتین را برای ساخت …

آلوپورینول و متابولیت آن، اکسی‌پورینول، با مهار آنزیم گرانتین اکسید تولید اسیداوریک را کاهش می‌دهند. همچنین آلوپورینول استفاده مجدد از هیپوگزانتین و گزانتین را برای ساخت نوکلئوتید و اسید نوکلئیک از طریق مسیری که شامل آنزیم هیپوگزانتین گوانین فسفوریبوریل ترانسفراز (HGPRTASE) می‌شود، افزایش می‌دهد.

این دارو به مقدار زیاد از مجرای گوارش جذب می‌شود، آلوپورینول و متابولیت آن، اکسی‌پورینول به پروتئین‌های پلاسما پیوند نمی‌شوند.

موارد مصرف:

۱) آلوپورینول برای کنترل طولانی‌مدت زیادی اسید اوریک خون همراه با نقرس اولیه یا ثانویه مصرف می‌شود.

۲) برای کنترل زیادی اسید اوریک خون که به دنبال دیسکرازی‌های خونی مانند پلی‌سیتمی و رایامتاپلازی میلوئید یا درمان این حالات بروز می‌کند، مصرف می‌شود.

۳) برای کنترل زیادی اوریک خون در بیماران مبتلا به سندرم مصرف می‌شود.

۴) در درمان زیادی اسید اوریک خون همراه با حالات مرضی یا ناشی از مصرف داروهائی غیر از آنچه که ذکر شده مصرف می‌شود.

۵) در درمان نفروپاتی اولیه یا ثانویه ناشی از اسیداوریک و به‌منظور جلوگیری از پیشرفت این بیماری مصرف می‌شود.

۶) برای جلوگیری از تشکیل مجدد سنگ‌های اوراتی کلیه در بیمارانی که سابقه ابتلاء به سنگ‌های ادراری عودکننده را دارند.

۷) برای پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ‌های کلسیمی در بیمارانی که سابقه ابتلاء به سنگ‌های ادراری عودکننده اگزالات کلسیمی را دارند مصرف می‌شود.