پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

آیا میدانید وقتی برف پاكن خودرو شما در یك روز بارانی از كار افتاد چه کار کنید؟


وقتی برف پاكن خودرو شما در یك روز بارانی از كار افتاد ، میتوانید یك سیب زمینی خام را از وسط نصف كنید و روی شیشه جلوی خودرو بكشید ، با این تدبیر قطرات باران روی شیشه خودرو لغزیده …

وقتی برف پاكن خودرو شما در یك روز بارانی از كار افتاد ، میتوانید یك سیب زمینی خام را از وسط نصف كنید و روی شیشه جلوی خودرو بكشید ، با این تدبیر قطرات باران روی شیشه خودرو لغزیده و مانع از دید شما نخواهد شد .