شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

استاد جواد سروری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۳۲۰) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: سازندهٔ ساز
از اساتید سازندۀ تار در مشهد بود. وی سه‌تار هم می‌ساخت و در کار خود مهارت داشت. تار و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۳۲۰) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: سازندهٔ ساز
از اساتید سازندۀ تار در مشهد بود. وی سه‌تار هم می‌ساخت و در کار خود مهارت داشت. تار و سه‌‌تارهای کار او همه استادانه ساخته شده و خوش‌آهنگ بود.