پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

امیر شمس‌الدین محمد شمس کرمانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اهالی قصبهٔ خبیص کرمان و بسیار خوش طبع و باذوق بود. اصطلاحات شعری را خوب می‌دانست و شعر نیز …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اهالی قصبهٔ خبیص کرمان و بسیار خوش طبع و باذوق بود. اصطلاحات شعری را خوب می‌دانست و شعر نیز خوب می‌گفت.