یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین گزارش موردی


سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین گزارش موردی

در این گزارش خانم ۳۷ ساله ای معرفی می گردد که در سال ۱۳۷۴ بعلت خونریزی غیرطبیعی رحم تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفت و نتیجه بررسی پاتولوژی آن سارکوم استرومای آندومتر با درجه پائین گزارش شد

در این گزارش خانم ۳۷ ساله‌ای معرفی می‌گردد که در سال ۱۳۷۴ بعلت خونریزی غیرطبیعی رحم تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفت و نتیجه بررسی پاتولوژی آن سارکوم استرومای آندومتر با درجه پائین گزارش شد. در آن زمان هیچ گونه درمان تکمیلی خاصی برای بیمار انجام نشد و بیمار در مرتبه دوم بعلت وجود توده در واژن مراجعه نمود.

حین لاپاراتومی توده‌های متعددی در کف لگن بین مثانه، کولون، کاف واژن و قسمت قدامی پریتوئن دیده شد و در بررسی پاتولوژی نیز عود سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین گزارش گردید.

عنوان فایل
سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین: گزارش موردی application/pdf
sarkome stromaye.pdf
291 KB
دانلود

امیرمهدی میرناطقی

محمد یونسی

سیدحسن فرزانه