سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ ماه مه سال ۳۱۱ ـ روش منحصر به فرد ایرانیان در طرد فاتحان


۲۵ ماه مه سال ۳۱۱  ـ روش منحصر به فرد ایرانیان در طرد فاتحان

ژنرال « سلوکوس » جانشین اسکندر در متصرفات آسیایی او ، ۲۵ ماه مه سال ۳۱۱ پیش از میلاد ساختن شهری را در کناره غربی رود دجله آغاز کرد که پنج سال بعد تکمیل شد و سلوکیه نام گرفت و دستگاه …

ژنرال « سلوکوس » جانشین اسکندر در متصرفات آسیایی او ، ۲۵ ماه مه سال ۳۱۱ پیش از میلاد ساختن شهری را در کناره غربی رود دجله آغاز کرد که پنج سال بعد تکمیل شد و سلوکیه نام گرفت و دستگاه حکومتی به آنجا انتقال یافت . ده قرن بعد ، بغداد در نزدیکی همین شهر ساخته شد.

سلوکوس اول با هدف جلب قلوب ایرانیان نسبت به خود، درهمان سال ( ۳۱۱ پیش از میلاد ) با « آپاما » دختر کلانتر بلخ ازدواج کرد ، ولی ایرانیان با بکارگیری روش منحصر به فرد خود برای مدتی طولانی زیربار مقدونی ها نماندند؛ به همان گونه که بعدا عربان ، ترکمانان و مغولها هم نتوانستند به مفهوم واقعی کلمه بر آنان حکومت کنند که مورخان متفق القول این روش ویژه ( انهدام فاتح خارجی از درون ) را هنر ایرانیان نوشته اند که با زبردستی خاص در فاتحان نفوذ می کنند و به تدریج قدرت را به خود منتقل می سازند.