پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

نا توانی کودکان در تصمیم‌گیری


اگر معتقدید هر تصمیمی که می‌گیرید باید درست باشد به شدت از اشتباه کردن می‌ترسید و عاقبت به کلی از تصمیم‌گیری خودداری می‌کنید به نوعی احساس ناتوانی دچار هستید.
این موضوع در …

اگر معتقدید هر تصمیمی که می‌گیرید باید درست باشد به شدت از اشتباه کردن می‌ترسید و عاقبت به کلی از تصمیم‌گیری خودداری می‌کنید به نوعی احساس ناتوانی دچار هستید.

این موضوع در کودکان نیز دیده می‌شود اگر کودکان کمال‌گرا چند بار پیاپی در کارها خود را ناموفق ببینند احتمالاً دست از کوشش می‌کشند و بی‌آنکه کوچک‌ترین تلاشی کنند مطمئن هستند که کارها بیش از حد دشوار است. اما راه‌ مقابله چیست؟

ـ به کودک کمک کنید تا دشواری‌های کار را با توانایی‌های خود مقایسه کند اگر کودک کارهای مشابهی در گذشته انجام داده باشد این ‌تمرین برای او آسان‌تر می‌شود.

ـ به کودک نشان دهید که کاری را که خیلی سخت به‌نظر می‌رسد می‌توان به بخش‌های کوچک و ساده تقسیم کرد. کودک را تشویق کنید که ابتدا ساده‌ترین و جالب‌ترین بخش‌ها را امتحان کند، اگر بتوانید به نوعی کار را لذت‌بخش کنید برای کودک مفید است.

ـ به تدریج به او اجازه دهید که برای انجام کار یا پروژه مسوولیت بیشتری بپذیرد.

از او حمایت کنید تا پیش از تقاضای کمک دست‌کم مقداری از کار را انجام دهد.