دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ سپتامبر سال ۱۷۸۴ ـ شعار " دانستن قدرت است "


۲۱ سپتامبر سال ۱۷۸۴ روزنامه یومیه "پنسیلونیاپاکت" با این شعار که "دانستن قدرت است Knowledge is power" انتشار خود را آغاز کرد. این روزنامه به دلیل گرفتن آگهی و تاسیس یک سازمان آگهی ها موفق …

۲۱ سپتامبر سال ۱۷۸۴ روزنامه یومیه "پنسیلونیاپاکت" با این شعار که "دانستن قدرت است Knowledge is power" انتشار خود را آغاز کرد. این روزنامه به دلیل گرفتن آگهی و تاسیس یک سازمان آگهی ها موفق تر از سایر روزنامه های یومیه قرون ۱۷ و ۱۸ آمریکا بوده است. این نخستین سازمان آگهی ها بود که در جوار یک نشریه و به ضمیمه آن تاسیس می شد که بعدا به صورت الگو درآمد.