شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

حدیث


حدیث

امام علی علیه السلام می فرمایند:
هرگاه خبری را شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید و نقل کنید زیرا نقل کنندگان علم بسیارند ولی اندیشه کنندگان در آن اندک.

نهج البلاغه، حکمت …

امام علی علیه السلام می فرمایند:

هرگاه خبری را شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید و نقل کنید زیرا نقل کنندگان علم بسیارند ولی اندیشه کنندگان در آن اندک.

نهج البلاغه، حکمت ۹۴